Menu strony (ukryte):

PROKURATURA OKRĘGOWA
W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

Wyszukiwarka
Jesteś tutaj:

OGŁOSZENIA - ARCHIWUM

Ważna informacja

Prokuratura Okręgowa w Piotrkowie Tryb. informuje iż w dniu 02.05.2014 (piątek) jednostka okręgowa oraz wszystkie jednostki podległe tj:

 1. Prokuratura Rejonowa w Piotrkowie Trybunalskim
 2. Prokuratura Rejonowa w Tomaszowie Mazowieckim
 3. Prokuratura Rejonowa w Bełchatowie
 4. Prokuratura Rejonowa w Radomsku
 5. Prokuratura Rejonowa w Opocznie

będą zamknięte.

W dniu tym zamknięta będzie również Prokuratura Apelacyjna w Łodzi.

| Udostępniający informację: Kierownik Samodzielnego Działu d.s . Informatyzacji i Analiz | Data zamieszczenia: 2014-05-01 |

82

Zbędne składniki majątku

Prokuratura Okręgowa w Piotrkowie Tryb. działając na podstawie § 6 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. Nr 114, poz. 761) informuje, że posiada zbędne następujące składniki majątku:

 1. Samochód osobowy marki Daewoo Lanos sedan, rok produkcji 2000, przebieg od początku eksploatacji 239435 km.
 2. Samochód osobowy marki Daewoo Nubira sedan, rok produkcji 1998, przebieg od początku eksploatacji 275934 km.

Wyżej wymienione samochody są sprawne technicznie i gotowe do jazdy. Posiadają ważne badania techniczne i ubezpieczenie OC/AC/NW.

| Udostępniający informację: Zastępca Prokuratora Okręgowego | Data zamieszczenia: 2014-03-14 |

72

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w Prokuraturze Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim za rok 2013.

Dzial I

Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, tj. działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy, a w szczególności dla zapewnienia:

 • zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
 • skuteczności i efektywności działania,
 • wiarygodności sprawozdań,
 • ochrony zasobów,
 • przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
 • efektywności i skuteczności przepływu informacji,
 • zarządzania ryzykiem,

oświadczam, że w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych Prokuraturze Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim

Część A

 • ☑ w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Część D

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:

 • ☑ monitoringu realizacji celów i zadań,
 • ☑ samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,
 • ☑ procesu zarządzania ryzykiem,
 • ☑ audytu wewnętrznego,
 • ☑ kontroli wewnętrznych,
 • ☑ kontroli zewnętrznych,
 • ☑ innych źródeł informacji:

analizy wyników statystycznych Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim za rok 2013.

Jednocześnie oświadczam, że nie są mi znane inne fakty lub okoliczności, które mogłyby wpłynąć na treść niniejszego oświadczenia.

| Udostępniający informację: Zastępca Prokuratora Okręgowego | Data zamieszczenia: 2014-03-11 |

73

Sprawozdanie z wykonania planu działalności Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim za rok 2013

dla działu/działów administracji rządowej: Prokuratura Okręgowa w Piotrkowie Trybunalskim

CZĘŚĆ A: Realizacja najważniejszych celów w roku 2013
(w tej części sprawozdania należy wymienić cele wskazane w części A planu na rok, którego dotyczy sprawozdanie)

Tabela przedstawiająca realizację najważniejszych celów w roku 2013
L.p.CelMierniki określające stopień realizacji celuNajważniejsze planowane zadania służące realizacji celuNajważniejsze podjęte zadania służące realizacji celu
NazwaPlanowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy planOsiągnięta wartość na koniec roku,którego dotyczy sprawozdanie
1 2 3 4 5 6 7
2 Zapewnienie bezpieczeństwa państwa i obywateli Wskaźniki pozostałości spraw karnych na następny okres sprawozdawczy 0,89 0,79 Strzeżenie praworządności i czuwanie nad ściganiem przestępstw Prowadzenie i nadzór nad postępowaniami przygotowawczymi.
Wskaźnik skuteczności ścigania 83,5 88,0
3 Poprawa efektywności i skuteczności zwalczania przestępstw Wskaźnik efektywności ścigania 42,0 49,87 Realizacja zadań w zakresie postępowania karnego, prowadzenie i nadzorowanie postępowań przygotowawczych Comiesięczny monitoring realizacji mierników.
4 Poprawa efektywności postępowania sądowego Wskaźnik efektywności postępowania sądowego 90,0 89,46 Udział w postępowaniu sądowym w sprawach karnych Sprawowanie funkcji oskarżyciela przed sądami
5 Zapewnienie przestrzegania przepisów prawa Liczba wniesionych środków prawnych w sprawach cywilnych, administracyjnych i innych 400 408 Działalność pozakarna Udział w postępowaniach pozakarnych

 CZĘŚĆ B: Realizacja celów priorytetowych wynikających z budżetu państwa w układzie zadaniowym w roku 2013

 • nie dotyczy

CZĘŚĆ C: Realizacja innych celów

 • nie dotyczy

CZĘŚĆ D: Informacja dotycząca realizacji celów objętych planem działalności na rok 2013

Tylko w zakresie wartości miernika - efektywności postępowania sądowego - osiągnięto nieznacznie mniejszą wartość (o 0,54 %) od planowanej. Wpływ na to miały między innymi:

 • złożoność i skomplikowany charakter prowadzonych postępowań, które w następstwie weryfikacji w toku postępowania sądowego zgodnie z zasadą bezpośredniości legły u podstaw zmiany ustaleń faktycznych w sprawie;
 • nieoczekiwana zmiana zeznań przez świadków przed sądem bądź odmówienie składania zeznań przez osoby najbliższe i zmiana w związku z tym materiału dowodowego;
 • umorzenie postępowań przed sądem z uwagi na cofnięcie wniosków o ściganie pochodzących od osób uprawnionych, bądź śmierci oskarżonego, lub stwierdzenie z uwagi na postawę zajęta przez strony postępowania przed sądem przesłanek do umorzenia postępowania na podstawie art. 17 § 1 pkt. 3 kpk.

Pozostałe wartości mierników były lepsze od planowanych.

| Udostępniający informację: Zastępca Prokuratora Okręgowego | Data zamieszczenia: 2014-03-11 |

74

Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw

Prokuratura Okręgowa w Piotrkowie Trybunalskim uprzejmie informuje, iż w dniach od 24 lutego 2014 roku do 01 marca 2014 roku, wzorem lat ubiegłych, organizowany jest „Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw”.

We wskazanym wyżej terminie we wszystkich prokuraturach okręgu piotrkowskiego (tj. Prokuraturze Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim, Prokuraturze Rejonowej w Piotrkowie Trybunalskim, Prokuraturze Rejonowej Tomaszowie Mazowieckim, Prokuraturze Rejonowej w Radomsku, Prokuraturze Rejonowej Bełchatowie i Prokuraturze Rejonowej w Opocznie), osobom pokrzywdzonym, które stały się ofiarami przestępstw, udzielane będą bezpłatne porady prawne i ewentualnie dalsza pomoc.

Szczegółowe informacje mogą Państwo uzyskać osobiście lub telefonicznie w danych jednostkach prokuratury (telefony na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim).

Zapraszamy.

| Udostępniający informację: brak danych | Data zamieszczenia: 2014-02-13 |

62

Strona 9 z 10Pierwsza | Poprzednia | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Następna | Ostatnia

Linki

Prokuratura Krajowa BIP Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim EPUAP Fundacja Prokuratorów i Pracowników Prokuratury im. Ireny Babińskiej Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP

Więcej

Jak do nas trafić?

Wyznacz trasę do Prokuratury Okręgowej samochodem:

Skorzystaj z wyszukiwarki aby znaleść połączenie PKP/PKS
Rozkład jazdy MZK; przystanek:3 Maja - Kopernika 1

Tablica informacyjna

Kliknij aby zobaczyć tablicę na całej stronie

Prokuratura Okręgowa i Rejonowa

Prokuratura Okręgowa i Rejonowa w Piotrkowie Trybunalskim - tablica informacyjnaaaa
PROKURATURA OKRĘGOWA
PARTER
Dział Administracyjno – Gospodarczy
Kierownik Działu Administracyjno – Gospodarczego pokój 19
PIĘTRO 1
Samodzielny Dział ds. Informatyzacji i Analiz
Kierownik Działu ds. Informatyzacji i Analiz pokój 128
PIĘTRO 2
Prokurator Okręgowy pokój 220
Sekretariat Prokuratora Okręgowego pokój 218
Kadry pokój 216
Wydział IV Organizacyjno - Sądowy
Naczelnik Wydziału IV Organizacyjno - Sądowego pokój 228
Rzecznik Prasowy pokój 133
Kierownik Sekretariatu Prokuratury Okręgowej pokój 239
Sekretariat Prokuratury Okręgowej pokój 223, 324, 325
Wydział VII Budżetowo – Administracyjny
Dyrektor Finansowo – Administracyjny pokój 213
Główny Księgowy pokój 211
Kasa pokój 208
Prokuratura Okręgowa i Rejonowa w Piotrkowie Trybunalskim - tablica informacyjna
PIĘTRO 3
Wydział I Śledczy
Naczelnik Wydziału I Śledczego pokój 323
Kierownik Działu ds. Przestępczości Gospodarczej pokój 322
PIĘTRO 4
Dział Sądowy
Kierownik Działu Sądowego pokój 418
PROKURATURA REJONOWA
PIĘTRO 1
Prokurator Rejonowy pokój 120
Zastępca Prokuratora Rejonowego pokój 119
Kierownik Sekretariatu Prokuratury Rejonowej pokój 118
Sekretariat Prokuratury Rejonowej pokój 118, 123, 138
GODZINY PRZYJĘĆ INTERESANTÓW P.O.
Poniedziałek 12:00 – 18:00
Wtorek, Środa, Czwartek, Piątek 9.00 - 13.00