Menu strony (ukryte):

PROKURATURA OKRĘGOWA
W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

Wyszukiwarka
Jesteś tutaj:

SERWIS PRASOWY - SPRAWY PROWADZONE

Pobicie ze skutkiem śmiertelnym

Prokuratura Rejonowa w Tomaszowie Maz. w dniu 27.10.2014 roku wszczęła śledztwo w sprawie pobicia w dniu 26 października 2014 roku w Tomaszowie Maz. Włodzimierza G., w wyniku którego pokrzywdzony doznał obrażeń twarzoczaszki skutkujących jego zgonem.

Jak ustalono sprawcą okazał się min. Piotr S, któremu w dniu 29.10.2014 roku przedstawiono zarzut o to, że w dniu 26 października 2014 roku na ulicy Plac Narutowicza w Tomaszowie Mazowieckim, woj. łódzkie, w godzinach wieczornych działając wspólnie i w porozumieniu z nieletnim, co do którego wyłączono materiały do odrębnego postępowania, w zamiarze ewentualnym pozbawienia życia dokonał zabójstwa Włodzimierza G. w ten sposób, że nieletni bił pokrzywdzonego rękoma po głowie i twarzy, a gdy ten od uderzeń upadł na asfalt, obaj kopali i bili rękoma pokrzywdzonego po głowie w okolice twarzy jak i w pozostałe części głowy oraz tułowia, powodując u pokrzywdzonego liczne złamania w obrębie kości twarzoczaszki, krwiaki mózgu oraz złamania żeber po stronie lewej, masywne pęknięcie wątroby oraz dalsze obrażenia, tj. o czyn z art. 148 § 1 k..k.

W dniu 29.10.2014 Sąd Rejonowy w Tomaszowie Mazowieckim II Wydział Karny wydał postanowienie, na mocy którego zastosował wobec Piotra Sz. środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

Obecnie w sprawie trwają dalsze czynności dowodowe.

Podejrzanemu grozi kara pozbawienia wolności od 8 do lat 15, kara 25 lat pozbawienia wolności lub kara dożywotniego pozbawienia wolności.

| Udostępniający informację: Rzecznik Prasowy | Data zamieszczenia: 2014-11-10 |

115

Usiłowanie zabójstwa

Prokuratura Rejonowa w Radomsku w dniu 09.09.2014 roku wszczęła śledztwo przeciwko Mirosławowi W. (lat 51) o to, że:

  • w dniu 07.09.2014 roku w msc. Klekotowe, gm. Radomsko, działając w zamiarze bezpośrednim pozbawienia życia, zadał mężczyźnie wielokrotnie ciosy metalowym młotkiem w głowę, w wyniku czego doznał on obrażeń ciała w postaci urazu czaszkowo mózgowego z wieloodłamowym złamaniem kości skroniowej i czołowej z wgłębieniem odłamów, złamaniem skrzydła mniejszego kości klinowej z przemieszczeniem, krwiakiem przy mózgowym i odmą wewnątrzczaszkową, stłuczeniem płata skroniowego i czołowego prawego i obrzękiem prawej półkuli mózgu oraz złamania kości twarzoczaszki jarzmowej prawej, zatoki szczękowej prawej, oczodołu prawego kości nosa i komórek sitowych, prawego wyrostka zębodołowego szczęki i prawej gałęzi żuchwy, co wywołało u pokrzywdzonego chorobę realnie zagrażającą życiu, lecz zamierzonego celu nie osiągnął, gdyż został odciągnięty od pokrzywdzonego przez inną osobę, a następnie trzymanym w ręku nożem kuchennym, usiłował zadać cios wspomnianej ofierze w klatkę piersiową, lecz zamierzonego celu nie osiągnął, gdyż wspomniana wcześniej osoba odebrała mu nóż i odepchnęła go od pokrzywdzonego, tj. o czyn z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 148 § 1 k.k. w zw. z art. 156 § 1 pkt. 2 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k.
  • w dniu 07.09.2014 roku w msc. Klekotowe, gm. Radomsko, kilkakrotnie uderzył innego mężczyznę stalowym młotkiem w głowę oraz zadał mu cios nożem kuchennym w palec ręki prawej, w wyniku czego pokrzywdzony doznał obrażeń ciała w postaci licznych ran tłuczonych głowy oraz rany ciętej palca ręki prawej, co wywołało u niego naruszenie czynności narządu ciała na okres poniżej dni siedmiu, tj. o przestępstwo z art. 157 § 2 k.k.

Podejrzany przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów. W dniu 10 września 2014 roku Sąd Rejonowy w Radomsku, na wniosek prokuratora, zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Podejrzanemu grozi kara pozbawienia wolności od 8 do lat 15, kara 25 lat pozbawienia wolności lub kara dożywotniego pozbawienia wolności.

Obecnie w sprawie trwają dalsze czynności dowodowe.

| Udostępniający informację: Rzecznik Prasowy | Data zamieszczenia: 2014-10-16 |

105

Podejrzany o czynności seksualne wobec małoletniej

Prokuratura Rejonowa w Radomsku w dniu 29 sierpnia 2014 roku wszczęła śledztwo przeciwko Damianowi P. podejrzanemu o to, że w dniu 25 maja 2014 roku w msc. Polichno gm. Żytno, dopuścił się tzw. innej czynności seksualnej wobec małoletniej poniżej 15 lat, tj. o czyn z art. 200 § 1 k.k.

Podejrzany nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i złożył wyjaśnienia odmienne od pozostałych ustaleń śledztwa. Wobec podejrzanego zastosowano środki zapobiegawcze w postaci dozoru Policji wraz z zakazem zbliżania się do pokrzywdzonej i kontaktowania się z nią.

Podejrzanemu grozi kara pozbawienia wolności od 2 do lat 12.

| Udostępniający informację: Rzecznik Prasowy | Data zamieszczenia: 2014-10-16 |

106

Niedopełnienie obowiązków służbowych

Prokuratura Rejonowa w Piotrkowie Trybunalskim w dniu 14.10.2014 roku wszczęła śledztwo w sprawie podejrzenia popełnienia w latach 2011 - 2013 przestępstwa niedopełnienia obowiązków służbowych przez funkcjonariuszy publicznych Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskim podejmujących decyzje w toku czynności związanych z udzielaniem zamówień publicznych na świadczenie usług reklamowych, promujących Miasto Piotrków Trybunalski podczas imprez, rozgrywek lub zawodów sportowych, braku należytego nadzoru nad przygotowaniem i przeprowadzaniem tych postępowań, które mogły skutkować naruszeniem zasady uczciwej konkurencji wyrażonej w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, jak i zasady gospodarnego i oszczędnego rozporządzania środkami finansowymi przeznaczonymi na promocje Miasta, tj. o czyn z art. 231 § 1 k.k.

W sprawie trwają czynności dowodowe.

| Udostępniający informację: Rzecznik Prasowy | Data zamieszczenia: 2014-10-16 |

107

Kradzież rozbójnicza

Prokuratura Rejonowa w Bełchatowie prowadzi śledztwo w sprawie kradzieży rozbójniczych dokonanych w dniu 13 sierpnia 2014 roku na parkingu leśnym przy drodze krajowej nr 8 koło miejscowości Kluki.

W toku tego postępowania, tj. w dniu 14 sierpnia 2014 roku, prokurator przedstawił Pawłowi K. (lat 22) i Krzysztofowi T. (lat 49), zarzuty, o to, że w dniu 13 sierpnia 2014 roku w miejscowości Kluki, woj. łódzkie, na parkingu przy drodze krajowej numer K-8, działając wspólnie i w porozumieniu oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, groźbą zamachu na życie kierowaną wobec trzech kobiet, doprowadzili je do rozporządzenia mieniem poprzez zmuszenie ich do wydania pieniędzy w kwotach po 50 zł, tj. o czyn z art. 282 k.k.

W dniu 14 sierpnia 2014 roku Sąd Rejonowy w Bełchatowie na wniosek Prokuratura Rejonowego w Bełchatowie zastosował wobec wspomnianych podejrzanych środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy.

Śledztwo jest w toku.

Sprawcom grozi kara pozbawienia wolności do lat 10.

| Udostępniający informację: Rzecznik Prasowy | Data zamieszczenia: 2014-09-19 |

100

Strona 13 z 18Pierwsza | Poprzednia | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Następna | Ostatnia

Linki

Prokuratura Krajowa BIP Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim EPUAP Fundacja Prokuratorów i Pracowników Prokuratury im. Ireny Babińskiej Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP

Więcej

Jak do nas trafić?

Wyznacz trasę do Prokuratury Okręgowej samochodem:

Skorzystaj z wyszukiwarki aby znaleść połączenie PKP/PKS
Rozkład jazdy MZK; przystanek:3 Maja - Kopernika 1

Tablica informacyjna

Kliknij aby zobaczyć tablicę na całej stronie

Prokuratura Okręgowa i Rejonowa

Prokuratura Okręgowa i Rejonowa w Piotrkowie Trybunalskim - tablica informacyjnaaaa
PROKURATURA OKRĘGOWA
PARTER
Dział Administracyjno – Gospodarczy
Kierownik Działu Administracyjno – Gospodarczego pokój 19
PIĘTRO 1
Samodzielny Dział ds. Informatyzacji i Analiz
Kierownik Działu ds. Informatyzacji i Analiz pokój 128
PIĘTRO 2
Prokurator Okręgowy pokój 220
Sekretariat Prokuratora Okręgowego pokój 218
Kadry pokój 216
Wydział IV Organizacyjno - Sądowy
Naczelnik Wydziału IV Organizacyjno - Sądowego pokój 228
Rzecznik Prasowy pokój 133
Kierownik Sekretariatu Prokuratury Okręgowej pokój 239
Sekretariat Prokuratury Okręgowej pokój 223, 324, 325
Wydział VII Budżetowo – Administracyjny
Dyrektor Finansowo – Administracyjny pokój 213
Główny Księgowy pokój 211
Kasa pokój 208
Prokuratura Okręgowa i Rejonowa w Piotrkowie Trybunalskim - tablica informacyjna
PIĘTRO 3
Wydział I Śledczy
Naczelnik Wydziału I Śledczego pokój 323
Kierownik Działu ds. Przestępczości Gospodarczej pokój 322
PIĘTRO 4
Dział Sądowy
Kierownik Działu Sądowego pokój 418
PROKURATURA REJONOWA
PIĘTRO 1
Prokurator Rejonowy pokój 120
Zastępca Prokuratora Rejonowego pokój 119
Kierownik Sekretariatu Prokuratury Rejonowej pokój 118
Sekretariat Prokuratury Rejonowej pokój 118, 123, 138
GODZINY PRZYJĘĆ INTERESANTÓW P.O.
Poniedziałek 12:00 – 17:00
Wtorek, Środa, Czwartek, Piątek 9.00 - 13.00