Menu strony (ukryte):

PROKURATURA OKRĘGOWA
W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

Wyszukiwarka
Jesteś tutaj:

SERWIS PRASOWY - SPRAWY PROWADZONE

Niedopełnienie obowiązków służbowych

Prokuratura Rejonowa w Piotrkowie Trybunalskim w dniu 14.10.2014 roku wszczęła śledztwo w sprawie podejrzenia popełnienia w latach 2011 - 2013 przestępstwa niedopełnienia obowiązków służbowych przez funkcjonariuszy publicznych Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskim podejmujących decyzje w toku czynności związanych z udzielaniem zamówień publicznych na świadczenie usług reklamowych, promujących Miasto Piotrków Trybunalski podczas imprez, rozgrywek lub zawodów sportowych, braku należytego nadzoru nad przygotowaniem i przeprowadzaniem tych postępowań, które mogły skutkować naruszeniem zasady uczciwej konkurencji wyrażonej w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, jak i zasady gospodarnego i oszczędnego rozporządzania środkami finansowymi przeznaczonymi na promocje Miasta, tj. o czyn z art. 231 § 1 k.k.

W sprawie trwają czynności dowodowe.

| Udostępniający informację: Rzecznik Prasowy | Data zamieszczenia: 2014-10-16 |

107

Kradzież rozbójnicza

Prokuratura Rejonowa w Bełchatowie prowadzi śledztwo w sprawie kradzieży rozbójniczych dokonanych w dniu 13 sierpnia 2014 roku na parkingu leśnym przy drodze krajowej nr 8 koło miejscowości Kluki.

W toku tego postępowania, tj. w dniu 14 sierpnia 2014 roku, prokurator przedstawił Pawłowi K. (lat 22) i Krzysztofowi T. (lat 49), zarzuty, o to, że w dniu 13 sierpnia 2014 roku w miejscowości Kluki, woj. łódzkie, na parkingu przy drodze krajowej numer K-8, działając wspólnie i w porozumieniu oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, groźbą zamachu na życie kierowaną wobec trzech kobiet, doprowadzili je do rozporządzenia mieniem poprzez zmuszenie ich do wydania pieniędzy w kwotach po 50 zł, tj. o czyn z art. 282 k.k.

W dniu 14 sierpnia 2014 roku Sąd Rejonowy w Bełchatowie na wniosek Prokuratura Rejonowego w Bełchatowie zastosował wobec wspomnianych podejrzanych środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy.

Śledztwo jest w toku.

Sprawcom grozi kara pozbawienia wolności do lat 10.

| Udostępniający informację: Rzecznik Prasowy | Data zamieszczenia: 2014-09-19 |

100

Konopie

Prokuratura Rejonowa w Tomaszowie Mazowieckim prowadzi wszczęte w dniu w dniu 26.08.2014 roku śledztwo przeciwko Radosławowi M. o czyn z art. 62 ust.2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii.

Ww. przedstawiono zarzut o to, w dniu 25 sierpnia 2014 roku w Tomaszowie Mazowieckim woj. łódzkie, w użytkowanym przez siebie samochodzie marki Ford Transit, posiadał wbrew przepisom ustawy znaczną ilość substancji odurzającej w postaci suszu roślinnego, będącego zielem konopi innych niż włókniste, w łącznej ilości nie mniejszej niż 1982,83 grama.

W dniu 26.08.2014 roku postanowieniem Prokuratury Rejonowej w Tomaszowie Mazowieckim zastosowano wobec tego podejrzanego środek zapobiegawczych w postaci oddania pod dozór policji, zakazu opuszczania kraju połączonego z zakazem wydania dokumentu uprawniającego do przekroczenia granicy oraz poręczenie majątkowe w wysokości 10000 złotych.

Podejrzanemu grozi kara pozbawienia wolności do lat 10.

Obecnie w sprawie trwają dalsze czynności dowodowe.

| Udostępniający informację: Rzecznik Prasowy | Data zamieszczenia: 2014-09-19 |

101

Pobicie ze skutkiem śmiertelnym w Bełchatowie

Prokuratura Rejonowa w Bełchatowie w dniu 28.07.2014 roku wszczęła śledztwo w sprawie pobicia w dniu 27.07.2014 roku w tym mieście 25 letniego mężczyzny, w przebiegu którego to zdarzenia sprawcy zadając mu uderzenia rękoma, skacząc na klatkę piersiową i kopiąc pokrzywdzonego po głowie, narazili go na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia, a który w wyniku doznanych obrażeń ciała zmarł tego dnia, tj. o czyn z art. 158 § 1 i § 3 kk.

Zdarzenia miało miejsce na parkingu w okolicy restauracji „Kleopatra", gdzie wcześniej doszło kolizji drogowej, w której uczestniczyła późniejsza ofiara. Jak wynikało z poczynionych ustaleń osoba ta była uderzana i kopana po ciele, w tym głównie w głowę. W wyniku odniesionych obrażeń zaatakowany zmarł po przewiezieniu do szpitala.

Podjęte czynności i ustalenia poczynione w ich toku, pozwoliły na ustalenie pięciu sprawców tego przestępstwa, którym Prokuratura Rejonowa w Bełchatowie przedstawiła zarzut dokonania wspólnie i w porozumieniu występku pobicia ze skutkiem śmiertelnym. Są to mężczyźni w wieku od 28 do 39 lat.

Wspomniana Prokuratura skierowała następnie wnioski do miejscowego Sądu o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec pięciu podejrzanych, co uzasadniono obawą matactwa oraz grożącą podejrzanym surową karą (do 10 lat). Sąd przychylił się do nich, stosując te środki zapobiegawcze na okres 3 miesięcy.

Śledztwo jest w toku.

| Udostępniający informację: Rzecznik Prasowy | Data zamieszczenia: 2014-07-30 |

96

Zabójstwo noworodka

W dniu 25 czerwca 2014 roku Prokuratura Rejonowa w Bełchatowie wszczęła śledztwo przeciwko Martynie L. (lat 24) o to, że:

  • w dniu 24 czerwca 2014 roku w godzinach rannych w Bełchatowie, woj. łódzkie, w swoim mieszkaniu, działając w celu pozbawienia życia swojego przedwcześnie urodzonego dziecka płci męskiej, bezpośrednio po urodzeniu się dziecka przecięła nożyczkami pępowinę, zawinęła je w ręcznik, pozostawiając na podłodze łazienki, a następnie zajmując się w tym czasie innymi czynnościami nie podjęła żadnych działań zmierzających do udzielenia noworodkowi pomocy przez służby medyczne, a tym samym doprowadziła je do śmierci, tj. o czyn z art. 148 § l k.k.

W dniu 26 czerwca 2014 r. prokurator wystąpił do Sądu Rejonowego w Bełchatowie z wnioskiem o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec wspomnianej podejrzanej. Sąd przychylił się do tego wniosku i zastosował ten środek na okres trzech miesięcy.

W sprawie tej, oprócz podejrzanej Martyny L., prokurator przedstawił konkubentowi ww. Sylwestrowi S.(lat 32) zarzut o to, że:

  • w dniu 24 czerwca 2014 roku w godzinach rannych w Bełchatowie, woj. łódzkie, urodzonemu przez jego konkubinę tego dnia w zajmowanym przez nich mieszkaniu noworodkowi płci męskiej, znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, nic udzielił pomocy poprzez wezwanie służb ratunkowych, której to pomocy mógł udzielić bez narażenia siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, tj. o czyn z art. 162 § 1 k.k.

Wobec ww. w dniu 26 czerwca 2014 roku prokurator zastosował środek zapobiegawczy w postaci dozoru policji.

Śledztwo jest w toku.

| Udostępniający informację: Rzecznik Prasowy | Data zamieszczenia: 2014-07-09 |

92

Strona 13 z 18Pierwsza | Poprzednia | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Następna | Ostatnia

Linki

Prokuratura Krajowa BIP Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim EPUAP Fundacja Prokuratorów i Pracowników Prokuratury im. Ireny Babińskiej Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP

Więcej

Jak do nas trafić?

Wyznacz trasę do Prokuratury Okręgowej samochodem:

Skorzystaj z wyszukiwarki aby znaleść połączenie PKP/PKS
Rozkład jazdy MZK; przystanek:3 Maja - Kopernika 1

Tablica informacyjna

Kliknij aby zobaczyć tablicę na całej stronie

Prokuratura Okręgowa i Rejonowa

Prokuratura Okręgowa i Rejonowa w Piotrkowie Trybunalskim - tablica informacyjnaaaa
PROKURATURA OKRĘGOWA
PARTER
Dział Administracyjno – Gospodarczy
Kierownik Działu Administracyjno – Gospodarczego pokój 19
PIĘTRO 1
Samodzielny Dział ds. Informatyzacji i Analiz
Kierownik Działu ds. Informatyzacji i Analiz pokój 128
PIĘTRO 2
Prokurator Okręgowy pokój 220
Sekretariat Prokuratora Okręgowego pokój 218
Kadry pokój 216
Wydział IV Organizacyjno - Sądowy
Naczelnik Wydziału IV Organizacyjno - Sądowego pokój 228
Rzecznik Prasowy pokój 133
Kierownik Sekretariatu Prokuratury Okręgowej pokój 239
Sekretariat Prokuratury Okręgowej pokój 223, 324, 325
Wydział VII Budżetowo – Administracyjny
Dyrektor Finansowo – Administracyjny pokój 213
Główny Księgowy pokój 211
Kasa pokój 208
Prokuratura Okręgowa i Rejonowa w Piotrkowie Trybunalskim - tablica informacyjna
PIĘTRO 3
Wydział I Śledczy
Naczelnik Wydziału I Śledczego pokój 323
Kierownik Działu ds. Przestępczości Gospodarczej pokój 322
PIĘTRO 4
Dział Sądowy
Kierownik Działu Sądowego pokój 418
PROKURATURA REJONOWA
PIĘTRO 1
Prokurator Rejonowy pokój 120
Zastępca Prokuratora Rejonowego pokój 119
Kierownik Sekretariatu Prokuratury Rejonowej pokój 118
Sekretariat Prokuratury Rejonowej pokój 118, 123, 138
GODZINY PRZYJĘĆ INTERESANTÓW P.O.
Poniedziałek 12:00 – 17:00
Wtorek, Środa, Czwartek, Piątek 9.00 - 13.00