Menu strony (ukryte):

PROKURATURA OKRĘGOWA
W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

Wyszukiwarka
Jesteś tutaj:

SERWIS PRASOWY - SPRAWY PROWADZONE

Podpalacz

W dniu 17.06.2014 roku, w Prokuraturze Rejonowej w Tomaszowie Mazowieckim, w toku prowadzonego śledztwa, przedstawiono zarzuty Łukaszowi R. (lat 20), to, że:

  1. w dniu 26 grudnia 2013 roku w miejscowości Brzustów, gm. Inowłódz, woj. łódzkie, sprowadził zdarzenie zagrażające zdrowiu i życiu wielu osób oraz mieniu w wielkich rozmiarach w ten sposób, że zapalniczką podpalił nagromadzone w pomieszczeniach materiały palne, powodując pożar stodoły drewnianej krytej strzechą wraz z przechowywanymi płodami rolnymi w postaci 10m3 słomy belowanej i rowerem typu damka, w wyniku czego postały straty w wysokości 19000 złotych, tj. o czyn z art. 163 § 1 pkt. 1 k.k.;
  2. w dniu 26 grudnia 2013 roku w miejscowości Brzustów, gm. Inowłódz, woj. łódzkie, sprowadził zdarzenie zagrażające zdrowiu i życiu wielu osób oraz mieniu w wielkich rozmiarach w ten sposób, że zapalniczką podpalił nagromadzone w pomieszczeniach materiały palne, powodując pożar stodoły drewnianej krytej eternitu z przechowywanymi płodami rolnymi w postaci 10m3 żyta, 5 m3 pszenżyta, 10m3 owsa, 50m3 słomy oraz dwoma rowerem typu składak, w wyniku czego postały straty w wysokości 19000 złotych, tj. o czyn z art. 163 § 1 pkt. 1 k.k.;
  3. w dniu 26 grudnia 2013 roku w miejscowości Brzustów, gm. Inowłódz, woj. łódzkie, sprowadził zdarzenie zagrażające zdrowiu i życiu wielu osób oraz mieniu w wielkich rozmiarach w ten sposób, że zapalniczką podpalił nagromadzone w pomieszczeniach materiały palne, powodując pożar drewnianej stodoły i szopy krytej eternitem wraz z przechowywanymi płodami rolnymi w postaci 1000 szt. belek słomy, 300 szt. belek siana, 2 ton żyta oraz wozu konnego drewnianego, w wyniku czego powstały straty w wysokości 40000 złotych, tj. o czyn z art. 163 § 1 pkt. 1 k.k.;
  4. w dniu 25 czerwca 2014 roku w miejscowości Brzustów, gm. Inowłódz, woj. łódzkie, umyślnie sprowadził zdarzenie zagrażające zdrowiu i życiu wielu osób oraz mieniu w wielkich rozmiarach w ten sposób, że używając zapalniczki jednorazowej dokonał podpalenia wystającej ze ściany stodoły słomy, powodując pożar drewnianej stodoły krytej eternitem wraz z przechowywanym w niej: 10 ton słomy, siewnikiem, rowerem typu damka, pralką, który następnie rozprzestrzenił się na ścianę przyległego budynku gospodarczego, w wyniku czego powstały straty w wysokości 70 000 złotych, tj. o czyn z art. 163 § 1 pkt. 1 k.k.;
  5. w dniu 6 stycznia 2014 roku w miejscowości Brzustów, gm. Inowłódz, woj. łódzkie, umyślnie zniszczył cudzą rzecz w ten sposób, że zapalniczką podpalił nagromadzone w pomieszczeniach materiały palne, sprowadzając pożar murowano-drewnianej stodoły i szopy krytej eternitem wraz z przechowywanymi płodami rolnymi w postaci 6 tony słomy, 12 ton siana, 0,5 ton ziarna owsa, silnika elektrycznego, lm3 drewna konstrukcji budowlanej i drewna opałowego, w wyniku czego powstały straty w wysokości 80000 złotych, tj. o czyn z art. 288 § 1 k.k.;
  6. w dniu 9 czerwca 2014 roku w miejscowości Brzustów, gmina Inowłódz, woj. łódzkie, nieumyślnie spowodował śmierć Jarosława S. w ten sposób, że podczas kąpieli w zbiorniku wodnym powstałym na terenie byłej kopalni piasku podczas zabawy we wzajemne podtapianie w wodzie chwycił Jarosława Ś. za ramiona wpychając go pod powierzchnię wody i przytrzymywał pokrzywdzonego za jego zgodą w wyniku czego doszło do utonięcia Jarosława Ś., tj. o czyn z art. 155 k.k.

W dniu 27.06.2014 roku Sąd Rejonowy w Tomaszowie Mazowieckim II Wydział Karny, na wniosek miejscowej Prokuratury, zastosował wobec Łukasza R. środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

Śledztwo jest w toku.

| Udostępniający informację: Rzecznik Prasowy | Data zamieszczenia: 2014-07-09 |

93

Morderstwo sprzed lat

Prokuratura Rejonowa w Tomaszowie Mazowieckim nadzoruje śledztwo przeciwko Jerzemu Sz., podejrzanemu o to że:

w dniu 27 lipca 2008 roku na posesji przy ul. Dąbrowskiej 57 w Tomaszowie Maz., działając z zamiarem ewentualnym pozbawienia życia Mariana G., używając niebezpiecznego narzędzia w postaci drewnianej sztachety oraz kołka, zadał mu działając z dużą siłą kilka uderzeń godzących w głowę i tułów, powodując obrażenia w postaci ran tłuczonych i ciętych, licznych złamań kości twarzo-czaszki i zmiadżeniowego stłuczenia warg ust, złamań prawych żeber, masywnych wylewów krwawych pod oponą miękką mózgu oraz rozmazów krwi na oponie twardej mózgu i obrzęk mózgu, i dalszych obrażeń, co w konsekwencji spowodowało zgon Mariana G., tj. o czyn z art. 148 § 1 k.k.

Postępowanie, wszczęte w dniu 31.07.2008 roku, zostało wówczas umorzone z powodu nie ustalenia sprawcy przestępstwa.

Pomimo umorzenia śledztwa, w sprawie prowadzono dalsze intensywne czynności operacyjne, które zaowocowały jego podjęciem w dniu 23.05.2014 roku oraz przedstawieniem zarzutu zabójstwa Jerzemu Sz.

Podejrzany przyznał się do zarzucanego mu czynu. Wobec podejrzanego na wniosek Prokuratury Rejonowej w Tomaszowie Maz. Sąd Rejonowy w Tomaszowie Maz. zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 m-cy.

Obecnie prowadzone są dalsze czynności zmierzające do uzupełnienia materiału dowodowego i merytorycznego zakończenia postępowania.

| Udostępniający informację: Rzecznik Prasowy | Data zamieszczenia: 2014-06-25 |

88

Pseudokibice

Prokuratura Okręgowa w Piotrkowie Trybunalskim (Wydział V Śledczy) prowadzi wraz Komendą Wojewódzką Policji w Łodzi śledztwo w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej, której członkowie, członkowie bojówki Widzewa Łódź, brali m.in. udział w bójce, która miała miejsce 24 kwietnia 2014 r. w centrum Bełchatowa. Doszło wówczas do konfrontacji z połączonymi bojówkami GKS Bełchatów i Wisły Sandomierz. Zebrany w sprawie materiał dowodowy wskazywał na to, iż osoby te dopuściły się również przestępstw związanych handlem narkotykami.

Na początku czerwca policjanci z KWP w Łodzi wspólnie z funkcjonariuszami Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego w Łodzi zatrzymali 11 osób (w tym jedną kobietę) w wieku od 20 do 31 lat, którym przedstawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, udziału w bójce oraz przestępstw z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

Wobec wspomnianych podejrzanych zastosowano środki zapobiegawcze w postaci dozoru Policji, zakazu opuszczania kraju oraz poręczeń majątkowych w kwotach od 2 do 10 tysięcy złotych.

Śledztwo w tej sprawie jest toku, prowadzone są bowiem dalsze czynności dowodowe i procesowe.

| Udostępniający informację: Rzecznik Prasowy | Data zamieszczenia: 2014-06-10 |

86

Tragiczne skutki jazdy pod wpływem alkoholu

W dniu 19.05.2014 roku Prokuratura Rejonowa w Radomsku wszczęła śledztwo w sprawie wypadku drogowego, zaistniałego w dniu 18.05.2014 roku w miejscowości Strzałków, w wyniku którego poniosło śmierć dwóch pieszych.

Na podstawie zebranego w sprawie materiału dowodowego, w dniu 19.05.2014 roku przedstawiono 2 zarzuty Pawłowi K. o to, że:

  1. W dniu 18.05.2014 roku około godz. 3.00 w miejscowości Strzałków gm. Radomsko, woj. łódzkie, umyślnie naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym w ten sposób, że będąc w stanie nietrzeźwości (0,65 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu), kierując samochodem osobowym m-ki Opel Vectra, na prostym odcinku drogi, nie obserwował w sposób należyty przedpola jazdy i nie zachował bezpiecznej odległości podczas wyprzedzania pieszych, doprowadzając do potrącenia Mateusza Wieczorka i Łukasza Bartnika, którzy na skutek odniesionych obrażeń ciała ponieśli śmierć na miejscu zdarzenia, a następnie nie zatrzymując się, oddalił się z miejsca zdarzenia, nie udzielając pomocy pokrzywdzonym, tj. o czyn z art. 177 § 2k.k. w zw. z art. 178 § l k.k.
  2. W tym samym miejscu i czasie będąc w stanie nietrzeźwości (0,65 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu) kierował wspomnianym wyżej pojazdem mechanicznym, będąc uprzednio prawomocnie skazanym za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości,(wyrokiem Sądu Rejonowego w Radomsku z dnia 29.08.2012 roku), tj. o czyn z art.l78 a § 4 k.k.

Prokuratura Rejonowa w Radomsku w dniu 19.05.2014 roku wystąpiła do miejscowego Sądu z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie wspomnianego podejrzanego na okres 3 miesięcy. Postanowieniem z dnia 20.05.2014 roku Sąd zastosował ten środek zapobiegawczy - do dnia 18.08.2014 roku. Śledztwo w tej sprawie jest toku, wykonywane są dalsze czynności dowodowe i procesowe.

| Udostępniający informację: Rzecznik Prasowy | Data zamieszczenia: 2014-05-27 |

85

Elektrownia wiatrowa

Prokuratura Rejonowa w Piotrkowie Trybunalskim w dniu 30 kwietnia 2014 roku wszczęła śledztwo w sprawie:

  • ewentualnego przekroczenia uprawnień bądź niedopełnienia obowiązków przez Wójta Gminy Wola Krzysztoporska poprzez wydanie decyzji z dnia 24 kwietnia 2013 roku ustalającej warunki zabudowy dla budowy elektrowni wiatrowej o docelowej mocy 1,65 MW na na działkach nr ewid. 62/4 i 63/4, obręb geodezyjny Krzyżanów oraz wydania w jej następstwie przez Starostę Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim pozwolenia na budowę z dnia 21 listopada 2013 roku, i działania w ten sposób na szkodę interesu publicznego, tj. o czyn z art. 231 § 1 k.k.;
  • ewentualnego sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu powietrznym, tj. w przestrzeniach ustanowionych przez Polską Agencje Żeglugi Powietrznej, w następstwie realizacji inwestycji budowy elektrowni wiatrowej na wspomnianych wyżej działkach , której docelowa wysokość przekroczyć ma dopuszczalną wysokość zabudowy w rejonie lotniska Aeroklubu Ziemi Piotrkowskiej, tj. o czyn z art. 174 § 1 k.k.

W sprawie tej trwają intensywne czynności śledcze, prowadzone przy udziale Komendy Miejskiej Policji w Piotrkowie Trybunalskim.

| Udostępniający informację: Rzecznik Prasowy | Data zamieszczenia: 2014-05-09 |

84

Strona 14 z 18Pierwsza | Poprzednia | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Następna | Ostatnia

Linki

Prokuratura Krajowa BIP Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim EPUAP Fundacja Prokuratorów i Pracowników Prokuratury im. Ireny Babińskiej Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP

Więcej

Jak do nas trafić?

Wyznacz trasę do Prokuratury Okręgowej samochodem:

Skorzystaj z wyszukiwarki aby znaleść połączenie PKP/PKS
Rozkład jazdy MZK; przystanek:3 Maja - Kopernika 1

Tablica informacyjna

Kliknij aby zobaczyć tablicę na całej stronie

Prokuratura Okręgowa i Rejonowa

Prokuratura Okręgowa i Rejonowa w Piotrkowie Trybunalskim - tablica informacyjnaaaa
PROKURATURA OKRĘGOWA
PARTER
Dział Administracyjno – Gospodarczy
Kierownik Działu Administracyjno – Gospodarczego pokój 19
PIĘTRO 1
Samodzielny Dział ds. Informatyzacji i Analiz
Kierownik Działu ds. Informatyzacji i Analiz pokój 128
PIĘTRO 2
Prokurator Okręgowy pokój 220
Sekretariat Prokuratora Okręgowego pokój 218
Kadry pokój 216
Wydział IV Organizacyjno - Sądowy
Naczelnik Wydziału IV Organizacyjno - Sądowego pokój 228
Rzecznik Prasowy pokój 133
Kierownik Sekretariatu Prokuratury Okręgowej pokój 239
Sekretariat Prokuratury Okręgowej pokój 223, 324, 325
Wydział VII Budżetowo – Administracyjny
Dyrektor Finansowo – Administracyjny pokój 213
Główny Księgowy pokój 211
Kasa pokój 208
Prokuratura Okręgowa i Rejonowa w Piotrkowie Trybunalskim - tablica informacyjna
PIĘTRO 3
Wydział I Śledczy
Naczelnik Wydziału I Śledczego pokój 323
Kierownik Działu ds. Przestępczości Gospodarczej pokój 322
PIĘTRO 4
Dział Sądowy
Kierownik Działu Sądowego pokój 418
PROKURATURA REJONOWA
PIĘTRO 1
Prokurator Rejonowy pokój 120
Zastępca Prokuratora Rejonowego pokój 119
Kierownik Sekretariatu Prokuratury Rejonowej pokój 118
Sekretariat Prokuratury Rejonowej pokój 118, 123, 138
GODZINY PRZYJĘĆ INTERESANTÓW P.O.
Poniedziałek 12:00 – 17:00
Wtorek, Środa, Czwartek, Piątek 9.00 - 13.00