Menu strony (ukryte):

PROKURATURA OKRĘGOWA
W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

Wyszukiwarka
Jesteś tutaj:

OFERTY PRACY - ARCHIWUM

Prokurator Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim ogłasza konkurs na stanowisko asystenta prokuratora

Sygnatura konkursu: I K 113/1/15

 1. Prokuratura Okręgowa w Piotrkowie Tryb. posiada dwa wolne etaty asystenta prokuratora.
 2. Konkurs odbędzie się w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Tryb. przy Al. 3-go Maja 13/15 w dniu 18 maja 2015r. o godz. 10:30.

Konkurs zostanie przeprowadzony w trybie i na zasadach określonych w art. 100c ustawy z dnia 20.06.1985 r. o prokuraturze (tekst jednolity z 2011, Dz. U. Nr 270, poz. 1599 ze zm.) oraz w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 września 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta prokuratora (Dz. U. Nr 210, poz. 1257)

Wymagania niezbędne:

 1. posiadanie obywatelstwa Rzeczypospolitej Polskiej i korzystanie z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 2. nieskazitelny charakter;
 3. ukończone wyższe studia prawnicze w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej;
 4. ukończone 24 lata;
 5. ukończona aplikacja prokuratorska lub aplikacja ogólna w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury.

Wymagane dokumenty:

 1. wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta prokuratora;
 2. kwestionariusz osobowy (rtf, 88kb)
 3. życiorys i informacja o zatrudnieniu i przebiegu pracy zawodowej;
 4. kopia dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskania tytułu zawodowego magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim;
 5. oryginał lub urzędowo poświadczone zaświadczenie o ukończeniu aplikacji prokuratorskiej lub dyplom ukończenia aplikacji ogólnej
 6. oświadczenie, o którym mowa w art. 100c ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze;
 7. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu;
 8. trzy aktualne fotografie zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego

Ponadto zgłoszenie kandydata może zawierać dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.

Termin przyjmowania zgłoszeń - 16 kwietnia 2015r.

Zgłoszenia z podaniem sygnatury konkursu należy przesyłać na adres: Prokuratura Okręgowa w Piotrkowie Tryb., Al. 3go Maja 13/15 lub złożyć w Prokuraturze Okręgowej w Piotrkowie Tryb. W przypadku nadania dokumentów pocztą, decyduje data stempla pocztowego.

Konkurs przeprowadzany jest w formie pisemnej.

| Udostępniający informację: Prokurator Okręgowy | Data zamieszczenia: 2015-03-12 |

134

Ogłoszenie Komisji Konkursowej

I K 112/7/14

Komisja konkursowa powołana do przeprowadzenia konkursu na staż urzędniczy w Prokuraturze w Radomsku Zarządzeniem Nr. 58/14 Prokuratora Okręgowego w Piotrkowie Tryb. z dnia 13 października 2014r. na posiedzeniu w dniu 12 grudnia 2014r. po przeprowadzeniu trzeciego etapu konkursu przedstawia jego wyniki:

Wyniku konkursu
L.p.Nazwisko imięPunktacja za II etap konkursuPunktacja za III etap konkursuSuma punktów po II i III etapieMiejsce po zakończeniu konkursu
1. Kinga Teler 7,2 10,0 17,2 I
2. Marlena Kowalczyk 6,8 10,0 16,8 II
3. Agnieszka Janusek 6,8 6,0 12,8 III
4. Agnieszka Patek 6,8 3,6 10,4 IV

 

W związku z powyższym Komisja zakwalifikowała na staż urzędniczy następującą osobę:
Kinga Teler

Lista rezerwowa:

 1. Marlena Kowalczyk
 2. Agnieszka Janusek

| Udostępniający informację: Naczelnik Wydziału I Organizacyjnego | Data zamieszczenia: 2014-12-12 |

120

Ogłoszenie Komisji Konkursowej

I K 112/7/14

Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem nr 85/14 Prokuratora Okręgowego w Piotrowie Trybunalskim z dnia 13.10.2014 r. do przeprowadzenia konkursu na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Radomsku na posiedzeniu w dniu 25.11.2014 r. postanawia dopuścić do trzeciego etapu konkursu następujące osoby, które uzyskały wskazaną liczbę punktów (na maksymalnie 10):

 1. Kinga Teler - 7,2 pkt
 2. Agnieszka Janusek - 6,8 pkt
 3. Marlena Kowalczyk - 6,8 pkt
 4. Agnieszka Patek - 6,8 pkt

Trzeci etap konkursu odbędzie się w dniu 12.12.2014 r. o godz. 10:00 w budynku Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim Al. 3-go Maja 13/15 w formie rozmowy kwalifikacyjnej.

Pozostali uczestnicy konkursu nie zakwalifikowali się do trzeciego etapu.

| Udostępniający informację: Komisja konkursowa | Data zamieszczenia: 2014-11-25 |

118

Ogłoszenie Prokuratora Okręgowego

I K 113/1/14

Uprzejmie informuję, że w dniu 28 listopada 2014 r. o godz. 10:00 w budynku Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Tryb. odbędzie się Kolegium Prokuratury Okręgowej, którego przedmiotem będzie wyrażenie opinii o kandydatach na stanowisko asesora Prokuratury Rejonowej w Tomaszowie Maz., którzy w terminie do 12.11.2014 r. (zgodnie z ogłoszeniem o wolnym stanowisku asesora w Prokuraturze Rejonowej w Tomaszowie Maz.) złożyli stosowne wnioski o nominację.

Obecność kandydatów nie jest obowiązkowa.

| Udostępniający informację: Prokurator Okręgowy | Data zamieszczenia: 2014-11-24 |

117

Ogłoszenie

Sygnatura konkursu I K 112/6/14

Uprzejmie informuję, że z uwagi na niezgłoszenie się kandydatów na stanowisko asystenta w Prokuraturze Okręgowej w Piotrkowie Tryb. konkurs na powyższe stanowisko zostaje zamknięty.

| Udostępniający informację: Prokurator Okręgowy | Data zamieszczenia: 2014-11-06 |

111

Strona 12 z 16Pierwsza | Poprzednia | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Następna | Ostatnia

Linki

Prokuratura Krajowa BIP Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim EPUAP Fundacja Prokuratorów i Pracowników Prokuratury im. Ireny Babińskiej Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP

Więcej

Jak do nas trafić?

Wyznacz trasę do Prokuratury Okręgowej samochodem:

Skorzystaj z wyszukiwarki aby znaleść połączenie PKP/PKS
Rozkład jazdy MZK; przystanek:3 Maja - Kopernika 1

Tablica informacyjna

Kliknij aby zobaczyć tablicę na całej stronie

Prokuratura Okręgowa i Rejonowa

Prokuratura Okręgowa i Rejonowa w Piotrkowie Trybunalskim - tablica informacyjnaaaa
PROKURATURA OKRĘGOWA
PARTER
Dział Administracyjno – Gospodarczy
Kierownik Działu Administracyjno – Gospodarczego pokój 19
PIĘTRO 1
Samodzielny Dział ds. Informatyzacji i Analiz
Kierownik Działu ds. Informatyzacji i Analiz pokój 128
PIĘTRO 2
Prokurator Okręgowy pokój 220
Sekretariat Prokuratora Okręgowego pokój 218
Kadry pokój 216
Wydział IV Organizacyjno - Sądowy
Naczelnik Wydziału IV Organizacyjno - Sądowego pokój 228
Rzecznik Prasowy pokój 133
Kierownik Sekretariatu Prokuratury Okręgowej pokój 239
Sekretariat Prokuratury Okręgowej pokój 223, 324, 325
Wydział VII Budżetowo – Administracyjny
Dyrektor Finansowo – Administracyjny pokój 213
Główny Księgowy pokój 211
Kasa pokój 208
Prokuratura Okręgowa i Rejonowa w Piotrkowie Trybunalskim - tablica informacyjna
PIĘTRO 3
Wydział I Śledczy
Naczelnik Wydziału I Śledczego pokój 323
Kierownik Działu ds. Przestępczości Gospodarczej pokój 322
PIĘTRO 4
Dział Sądowy
Kierownik Działu Sądowego pokój 418
PROKURATURA REJONOWA
PIĘTRO 1
Prokurator Rejonowy pokój 120
Zastępca Prokuratora Rejonowego pokój 119
Kierownik Sekretariatu Prokuratury Rejonowej pokój 118
Sekretariat Prokuratury Rejonowej pokój 118, 123, 138
GODZINY PRZYJĘĆ INTERESANTÓW P.O.
Poniedziałek 12:00 – 17:00
Wtorek, Środa, Czwartek, Piątek 9.00 - 13.00