Menu strony (ukryte):

PROKURATURA OKRĘGOWA
W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

Wyszukiwarka
Jesteś tutaj:

SERWIS PRASOWY - SPRAWY PROWADZONE

Elektrownia wiatrowa

Prokuratura Rejonowa w Piotrkowie Trybunalskim w dniu 30 kwietnia 2014 roku wszczęła śledztwo w sprawie:

  • ewentualnego przekroczenia uprawnień bądź niedopełnienia obowiązków przez Wójta Gminy Wola Krzysztoporska poprzez wydanie decyzji z dnia 24 kwietnia 2013 roku ustalającej warunki zabudowy dla budowy elektrowni wiatrowej o docelowej mocy 1,65 MW na na działkach nr ewid. 62/4 i 63/4, obręb geodezyjny Krzyżanów oraz wydania w jej następstwie przez Starostę Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim pozwolenia na budowę z dnia 21 listopada 2013 roku, i działania w ten sposób na szkodę interesu publicznego, tj. o czyn z art. 231 § 1 k.k.;
  • ewentualnego sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu powietrznym, tj. w przestrzeniach ustanowionych przez Polską Agencje Żeglugi Powietrznej, w następstwie realizacji inwestycji budowy elektrowni wiatrowej na wspomnianych wyżej działkach , której docelowa wysokość przekroczyć ma dopuszczalną wysokość zabudowy w rejonie lotniska Aeroklubu Ziemi Piotrkowskiej, tj. o czyn z art. 174 § 1 k.k.

W sprawie tej trwają intensywne czynności śledcze, prowadzone przy udziale Komendy Miejskiej Policji w Piotrkowie Trybunalskim.

| Udostępniający informację: Rzecznik Prasowy | Data zamieszczenia: 2014-05-09 |

84

Przestępczość narkotykowa

Prokuratura Okręgowa w Piotrkowie Trybunalskim (Wydział V Śledczy) prowadzi śledztwo dotyczące czterech nielegalnych, w pełni profesjonalnych upraw konopi indyjskich. W jego toku funkcjonariusze Policji z Wydziału do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Narkotykowej Zarządu w Łodzi Centralnego Biura Śledczego Komendy Głównej Policji dokonali zatrzymania czterech członków (w wieku od 27 do 32 lat) zorganizowanej grupy przestępczej zajmujących się zakładaniem i prowadzeniem takich plantacji, a następnie wytwarzaniem oraz wprowadzaniem do obrotu znacznych ilości marihuany. W wyniku przeprowadzonej akcji łącznie zabezpieczono 1353 rośliny oraz blisko 9 kilogramów gotowego narkotyku, w postaci suszu konopi indyjskich tzw. marihuany.

Dodać należy, że funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego już od dłuższego czasu zbierali materiał dowodowy dotyczący prowadzonego na dużą skalę procederu narkotykowego na terenie województwa łódzkiego. Zatrzymani stanowili grupę przestępczą, w której obowiązywał ścisły podział ról. Poszczególni członkowie grupy byli odpowiedzialni za wynajęcie odpowiedniej posesji, organizację miejsca i sprzętu pod uprawę roślin, prowadzenie plantacji, wyrób gotowego narkotyku i jego dystrybucję. Osobom tym Prokuratura Okręgowa w Piotrkowie Trybunalskim przedstawiła zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz zarzuty wytwarzania i wprowadzania do obrotu znacznych ilości narkotyków.

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim w dniu 18.04.2014 roku na wniosek wspomnianej Prokuratury zastosował wobec wszystkich zatrzymanych środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. Podejrzanym grożą kary do 12 lat pozbawienia wolności.

Przedmiotowa sprawa ma charakter wielowątkowy i rozwojowy.

| Udostępniający informację: Rzecznik Prasowy | Data zamieszczenia: 2014-04-25 |

81

Prokuratura Rejonowa w Tomaszowie Mazowieckim

Prokuratura Rejonowa w Tomaszowie Mazowieckim prowadzi śledztwo przeciwko Danielowi D. podejrzanemu zarzut o to, że w nocy 3 marca 2014 roku sprowadził w Tomaszowie Mazowieckim zdarzenia mające postać pożarów kamienic mieszczących się przy ulicy Głównej 8 i 16, które zagrażały życiu i zdrowiu wielu osób oraz mieniu w wielkich rozmiarach, powodując zagrożenie dla życia wielu osób, tj. o czyny z art. 163§ 1 pkt. 1 k.k.

Przestępstwa te zagrożone są karą 10 lat pozbawienia wolności. Podejrzany przyznał się do zarzucanych mu czynów.

Wobec podejrzanego, na wniosek Prokuratury, Sąd Rejonowy w Tomaszowie Mazowieckim w dniu 5 marca 2014 roku zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

Obecnie w sprawie trwają dalsze czynności dowodowe.

| Udostępniający informację: Rzecznik Prasowy | Data zamieszczenia: 2014-04-11 |

78

Prokuratura Okręgowa w Piotrkowie Trybunalskim

Prokuratura Okręgowa w Piotrkowie Trybunalskim (Wydział V Śledczy) prowadzi śledztwo przeciwko Wioletcie S. podejrzanej zarzut o to, że:

w okresie czasu od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2013 roku w Bełchatowie, województwo łódzkie, pełniąc funkcję głównej księgowej w Szkole Podstawowej nr 3 w Bełchatowie, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej wykonaniu z góry podjętego zamiaru, w ten sam sposób i w krótkich odstępach czasu, przywłaszczyła powierzone jej mienie znacznej wartości w postaci pieniędzy należących do ww. szkoły w łącznej kwocie co najmniej 345 908, 15 złotych, w ten sposób, że z konta szkoły oraz z konta Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dokonywała, bez podstawy prawnej i faktycznej, nieuzasadnionych przelewów na swoje osobiste konta bankowe, czym działała na szkodę Urzędu Miasta w Bełchatowie, tj. o przestępstwo z art. 284 § 2 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k. i art. 12 k.k.

Wobec podejrzanej zastosowano środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego w kwocie 10 000 złotych, dozoru Policji, zakazu opuszczania kraju połączonego z zakazem wydania paszportu.

| Udostępniający informację: Rzecznik Prasowy | Data zamieszczenia: 2014-04-04 |

76

Prokuratura Okręgowa w Piotrkowie Trybunalskim

Prokuratura Okręgowa w Piotrkowie Trybunalskim (Wydział V Śledczy) prowadzi wraz z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego (Delegaturą w Łodzi), śledztwo w sprawie działającej w okresie od początku 2013 roku w wielu miejscowościach na terenie kraju zorganizowanej grupie przestępczej, mającej na celu popełnianie przestępstw skarbowych polegających na uchylaniu się od opodatkowania od wprowadzonego do obrotu gospodarczego paliwa w postaci oleju napędowego i benzyny poprzez nie składanie deklaracji podatkowych lub nie ujawnienie właściwemu organowi przedmiotu podstawy opodatkowania bądź podawaniu nieprawdy w złożonych deklaracjach co do rzeczywistej wysokości zobowiązań podatkowych w podatku od towarów i usług przez co narażono Skarb Państwa na uszczuplenie należności publicznoprawnej – podatku od towarów i usług – w łącznej kwocie co najmniej 37.186.911,5 5 złotych, tj. o przestępstwo z art. 258 § 1 k.k.

Dotychczas w sprawie tej przedstawiono i ogłoszono zarzuty trzynastu osobom (w tym właścicielom podmiotów gospodarczych z woj. łódzkiego, śląskiego, małopolskiego i mazowieckiego), wobec których Prokuratura Okręgowa w Piotrkowie Trybunalskim zastosowała środki zapobiegawcze w postaci dozorów policji, zakazów opuszczania kraju wraz z zatrzymaniem paszportów oraz poręczeń majątkowych w kwotach od 5000 do 50000 złotych.

Wobec dwóch podejrzanych wystąpiono do Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim o zastosowanie tymczasowych aresztowań, które jednak nie zostały uwzględnione przez wspomniany Sąd. W związku z powyższym Prokuratura złoży zażalenie do Sądu Odwoławczego.

| Udostępniający informację: Rzecznik Prasowy | Data zamieszczenia: 2014-03-13 |

71

Strona 18 z 21Pierwsza | Poprzednia | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Następna | Ostatnia

Linki

Prokuratura Krajowa BIP Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim EPUAP Fundacja Prokuratorów i Pracowników Prokuratury im. Ireny Babińskiej Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP

Więcej

Jak do nas trafić?

Wyznacz trasę do Prokuratury Okręgowej samochodem:

Skorzystaj z wyszukiwarki aby znaleść połączenie PKP/PKS
Rozkład jazdy MZK; przystanek:3 Maja - Kopernika 1

Tablica informacyjna

Kliknij aby zobaczyć tablicę na całej stronie

Prokuratura Okręgowa i Rejonowa

Prokuratura Okręgowa i Rejonowa w Piotrkowie Trybunalskim - tablica informacyjnaaaa
PROKURATURA OKRĘGOWA
PARTER
Dział Administracyjno – Gospodarczy
Kierownik Działu Administracyjno – Gospodarczego pokój 19
PIĘTRO 1
Samodzielny Dział ds. Informatyzacji i Analiz
Kierownik Działu ds. Informatyzacji i Analiz pokój 128
PIĘTRO 2
Prokurator Okręgowy pokój 220
Sekretariat Prokuratora Okręgowego pokój 218
Kadry pokój 216
Wydział IV Organizacyjno - Sądowy
Naczelnik Wydziału IV Organizacyjno - Sądowego pokój 228
Rzecznik Prasowy pokój 133
Kierownik Sekretariatu Prokuratury Okręgowej pokój 239
Sekretariat Prokuratury Okręgowej pokój 223, 324, 325
Wydział VII Budżetowo – Administracyjny
Dyrektor Finansowo – Administracyjny pokój 213
Główny Księgowy pokój 211
Kasa pokój 208
Prokuratura Okręgowa i Rejonowa w Piotrkowie Trybunalskim - tablica informacyjna
PIĘTRO 3
Wydział I Śledczy
Naczelnik Wydziału I Śledczego pokój 323
Kierownik Działu ds. Przestępczości Gospodarczej pokój 322
PIĘTRO 4
Dział Sądowy
Kierownik Działu Sądowego pokój 418
PROKURATURA REJONOWA
PIĘTRO 1
Prokurator Rejonowy pokój 120
Zastępca Prokuratora Rejonowego pokój 119
Kierownik Sekretariatu Prokuratury Rejonowej pokój 118
Sekretariat Prokuratury Rejonowej pokój 118, 123, 138
GODZINY PRZYJĘĆ INTERESANTÓW P.O.
Poniedziałek 12:00 – 17:00
Wtorek, Środa, Czwartek, Piątek 9.00 - 13.00