Menu strony (ukryte):

PROKURATURA OKRĘGOWA
W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

Wyszukiwarka
Jesteś tutaj:

OFERTY PRACY - ARCHIWUM

Ogłoszenie Prokuratora Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim

Sygnatura konkursu: I K 113/4/15

Informuję, iż do konkursu na stanowisko asystenta w Prokuraturze Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim dopuszczeni zostali:

 1. Katarzyna Bednarska
 2. Daniel Biskup
 3. Izabela Chełpa
 4. Ada Chiszczyńska - Serwacka
 5. Szymon Cichocki
 6. Jakub Cieciura
 7. Bartosz Jastrzębski
 8. Daria Natalia Kaczmarek
 9. Dominik Kołodziejczyk
 10. Kamila Kopiecka
 11. Stanisław Korzeniewski
 12. Małgorzata Kurczyńska
 13. Katarzyna Łukaszewska
 14. Marta Młynarczyk
 15. Olga Pakuła
 16. Kamila Pokidan
 17. Łukasz Rakoczy
 18. Dariusz Retka
 19. Tomasz Rybski
 20. Marta Sikora
 21. Grzegorz Walicki
 22. Damian Wójcik
 23. Katarzyna Zaborska
 24. Mateusz Kamil Żakowicz

| Udostępniający informację: Prokurator Okręgowy | Data zamieszczenia: 2015-10-14 |

166

Prokurator Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim ogłasza konkurs na stanowisko asystenta prokuratora

Sygnatura konkursu: I K 113/4/15

 1. Prokuratura Okręgowa w Piotrkowie Tryb. posiada dwa wolne etaty asystenta prokuratora.
 2. Konkurs odbędzie się w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Tryb. przy Al. 3-go Maja 13/15 w dniu 17.11.2015r. o godz. 10:00.

Konkurs zostanie przeprowadzony w trybie i na zasadach określonych w art. 100c ustawy z dnia 20.06.1985 r. o prokuraturze (tekst jednolity z 2011, Dz. U. Nr 270, poz. 1599 ze zm.) oraz w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 września 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta prokuratora (Dz. U. Nr 210, poz. 1257)

Wymagania niezbędne:

 1. posiadanie obywatelstwa Rzeczypospolitej Polskiej i korzystanie z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 2. nieskazitelny charakter;
 3. ukończone wyższe studia prawnicze w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej;
 4. ukończone 24 lata.

Wymagania pożądane:

 1. samodzielność, odpowiedzialność, rzetelność;
 2. obowiązkowość;
 3. umiejętność pracy w zespole;
 4. umiejętność organizacji pracy własnej;
 5. kreatywność;
 6. odporność na stres;
 7. wysoka kultura osobista.

Wymagane dokumenty:

 1. wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta prokuratora;
 2. kwestionariusz osobowy (rtf, 88kb)
 3. życiorys i informacja o zatrudnieniu i przebiegu pracy zawodowej;
 4. kopia dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskania tytułu zawodowego magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim;
 5. oświadczenie, o którym mowa w art. 100c ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze;
 6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu;
 7. trzy aktualne fotografie zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego
 8. Ponadto zgłoszenie kandydata może zawierać dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia oraz oryginał lub urzędowo poświadczone zaświadczenie o ukończeniu aplikacji prokuratorskiej lub dyplom ukończenia aplikacji ogólnej.

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 7 października 2015r.

Zgłoszenia należy przesyłać na adres: Prokuratura Okręgowa w Piotrkowie Tryb., Al. 3go Maja 13/15 lub złożyć w Prokuraturze Okręgowej w Piotrkowie Tryb z podaniem sygnatury konkursu. W przypadku nadania dokumentów pocztą, decyduje data stempla pocztowego.

Po stwierdzeniu, iż złożone w terminie zgłoszenie spełnia wymogi formalne, ustalona zostanie lista kandydatów dopuszczonych do konkursu, która umieszczona zostanie na tablicy ogłoszeń Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Tryb. oraz opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej - nie później niż na 14 dni przed terminem rozpoczęcia konkursu.

Konkurs przeprowadzany jest w formie pisemnej.

Praca konkursowa składa się z 2 części:

 1. testu obejmującego 36 pytań jednokrotnego wyboru z zakresu prawa karnego materialnego i procesowego oraz prawa konstytucyjnego wraz z zagadnieniami ustroju sądów i prokuratury;
 2. dwóch krazusów, których rozwiązanie polega na opracowaniu uzasadnienia decyzji kończącej postępowanie przygotowawcze lub innej decyzji procesowej związanej z prowadzeniem lub nadzorowaniem postępowania przygotowawczego.

| Udostępniający informację: Prokurator Okręgowy | Data zamieszczenia: 2015-09-11 |

163

Zamknięcie konkursu na stanowisko asystenta prokuratora

Sygnatura konkursu I K 113/1/15

Ogłaszam zamknięcie konkursu na stanowisko asystenta prokuratora Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim oznaczonego sygn. I K 113/1/15 - z uwagi na niezgłoszenie się w wyznaczonym terminie kandydatów na powyższe stanowisko.

| Udostępniający informację: Prokurator Okręgowy | Data zamieszczenia: 2015-04-23 |

137

Prokurator Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim ogłasza konkurs na stanowisko asystenta prokuratora

Sygnatura konkursu: I K 113/1/15

 1. Prokuratura Okręgowa w Piotrkowie Tryb. posiada dwa wolne etaty asystenta prokuratora.
 2. Konkurs odbędzie się w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Tryb. przy Al. 3-go Maja 13/15 w dniu 18 maja 2015r. o godz. 10:30.

Konkurs zostanie przeprowadzony w trybie i na zasadach określonych w art. 100c ustawy z dnia 20.06.1985 r. o prokuraturze (tekst jednolity z 2011, Dz. U. Nr 270, poz. 1599 ze zm.) oraz w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 września 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta prokuratora (Dz. U. Nr 210, poz. 1257)

Wymagania niezbędne:

 1. posiadanie obywatelstwa Rzeczypospolitej Polskiej i korzystanie z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 2. nieskazitelny charakter;
 3. ukończone wyższe studia prawnicze w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej;
 4. ukończone 24 lata;
 5. ukończona aplikacja prokuratorska lub aplikacja ogólna w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury.

Wymagane dokumenty:

 1. wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta prokuratora;
 2. kwestionariusz osobowy (rtf, 88kb)
 3. życiorys i informacja o zatrudnieniu i przebiegu pracy zawodowej;
 4. kopia dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskania tytułu zawodowego magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim;
 5. oryginał lub urzędowo poświadczone zaświadczenie o ukończeniu aplikacji prokuratorskiej lub dyplom ukończenia aplikacji ogólnej
 6. oświadczenie, o którym mowa w art. 100c ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze;
 7. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu;
 8. trzy aktualne fotografie zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego

Ponadto zgłoszenie kandydata może zawierać dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.

Termin przyjmowania zgłoszeń - 16 kwietnia 2015r.

Zgłoszenia z podaniem sygnatury konkursu należy przesyłać na adres: Prokuratura Okręgowa w Piotrkowie Tryb., Al. 3go Maja 13/15 lub złożyć w Prokuraturze Okręgowej w Piotrkowie Tryb. W przypadku nadania dokumentów pocztą, decyduje data stempla pocztowego.

Konkurs przeprowadzany jest w formie pisemnej.

| Udostępniający informację: Prokurator Okręgowy | Data zamieszczenia: 2015-03-12 |

134

Ogłoszenie Komisji Konkursowej

I K 112/7/14

Komisja konkursowa powołana do przeprowadzenia konkursu na staż urzędniczy w Prokuraturze w Radomsku Zarządzeniem Nr. 58/14 Prokuratora Okręgowego w Piotrkowie Tryb. z dnia 13 października 2014r. na posiedzeniu w dniu 12 grudnia 2014r. po przeprowadzeniu trzeciego etapu konkursu przedstawia jego wyniki:

Wyniku konkursu
L.p.Nazwisko imięPunktacja za II etap konkursuPunktacja za III etap konkursuSuma punktów po II i III etapieMiejsce po zakończeniu konkursu
1. Kinga Teler 7,2 10,0 17,2 I
2. Marlena Kowalczyk 6,8 10,0 16,8 II
3. Agnieszka Janusek 6,8 6,0 12,8 III
4. Agnieszka Patek 6,8 3,6 10,4 IV

 

W związku z powyższym Komisja zakwalifikowała na staż urzędniczy następującą osobę:
Kinga Teler

Lista rezerwowa:

 1. Marlena Kowalczyk
 2. Agnieszka Janusek

| Udostępniający informację: Naczelnik Wydziału I Organizacyjnego | Data zamieszczenia: 2014-12-12 |

120

Strona 6 z 10Pierwsza | Poprzednia | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Następna | Ostatnia

Linki

Prokuratura Krajowa BIP Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim EPUAP Fundacja Prokuratorów i Pracowników Prokuratury im. Ireny Babińskiej Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP

Więcej

Jak do nas trafić?

Wyznacz trasę do Prokuratury Okręgowej samochodem:

Skorzystaj z wyszukiwarki aby znaleść połączenie PKP/PKS
Rozkład jazdy MZK; przystanek:3 Maja - Kopernika 1

Tablica informacyjna

Kliknij aby zobaczyć tablicę na całej stronie

Prokuratura Okręgowa i Rejonowa

Prokuratura Okręgowa i Rejonowa w Piotrkowie Trybunalskim - tablica informacyjnaaaa
PROKURATURA OKRĘGOWA
PARTER
Dział Administracyjno – Gospodarczy
Kierownik Działu Administracyjno – Gospodarczego pokój 19
PIĘTRO 1
Samodzielny Dział ds. Informatyzacji i Analiz
Kierownik Działu ds. Informatyzacji i Analiz pokój 128
PIĘTRO 2
Prokurator Okręgowy pokój 220
Sekretariat Prokuratora Okręgowego pokój 218
Kadry pokój 216
Wydział IV Organizacyjno - Sądowy
Naczelnik Wydziału IV Organizacyjno - Sądowego pokój 228
Rzecznik Prasowy pokój 133
Kierownik Sekretariatu Prokuratury Okręgowej pokój 239
Sekretariat Prokuratury Okręgowej pokój 223, 324, 325
Wydział VII Budżetowo – Administracyjny
Dyrektor Finansowo – Administracyjny pokój 213
Główny Księgowy pokój 211
Kasa pokój 208
Prokuratura Okręgowa i Rejonowa w Piotrkowie Trybunalskim - tablica informacyjna
PIĘTRO 3
Wydział I Śledczy
Naczelnik Wydziału I Śledczego pokój 323
Kierownik Działu ds. Przestępczości Gospodarczej pokój 322
PIĘTRO 4
Dział Sądowy
Kierownik Działu Sądowego pokój 418
PROKURATURA REJONOWA
PIĘTRO 1
Prokurator Rejonowy pokój 120
Zastępca Prokuratora Rejonowego pokój 119
Kierownik Sekretariatu Prokuratury Rejonowej pokój 118
Sekretariat Prokuratury Rejonowej pokój 118, 123, 138
GODZINY PRZYJĘĆ INTERESANTÓW P.O.
Poniedziałek 12:00 – 18:00
Wtorek, Środa, Czwartek, Piątek 9.00 - 13.00