Menu strony (ukryte):

PROKURATURA OKRĘGOWA
W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

Wyszukiwarka
Jesteś tutaj:

SERWIS PRASOWY - SPRAWY PROWADZONE

Komunikat prasowy

Prokuratura Okręgowa w Piotrkowie Trybunalskim prowadzi za sygnaturą PO I 105.2020 postępowanie przeciwko Barbarze P. – byłej pracownicy Sądu Rejonowego w Tomaszowie Mazowieckim i trzem innym podejrzanym o czyny z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. i inne.

Główna podejrzana w sprawie, będąc pracownicą Sądu Rejonowego w Tomaszowie Mazowieckim, w celu użycia za autentyczne podrabiała i przerabiała dokumenty, których kopie opatrywała stosownymi pieczęciami i sporządzała polecenia wypłat nadpłaconych opłat sadowych, w których jako numery rachunków bankowych stron i pełnomocników stron, wpisywała numery rachunków należących do niej i osób jej najbliższych. Tak sporządzone dokumenty przedkładała do podpisu uprawnionym osobom , wprowadzając je w błąd, co do faktu zaistnienia podstawy do wypłaty zwrotu opłaty. Podejrzana z popełniania tych przestępstw uczyniła sobie stałe źródło dochodu.

Uzupełnione zarzuty, przedstawione podejrzanej w dniu 12 lipca 2021 roku, obejmują 756 czynów zabronionych, a dotychczas ustalona łączna kwota szkody, jaką w wyniku przestępczej działalności podejrzanej poniósł Skarb Państwa wynosi 1.026.376,70 złotych.

Przesłuchana w charakterze podejrzanej Barbara P. przyznała się do popełnienia zarzucanych jej czynów. Wobec podejrzanej stosowany jest środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Śledztwo nadal jest w toku, a poczynione dotychczas ustalenia co do ilości zarzuconych podejrzanej przestępczych zdarzeń i wyliczenia ostatecznej szkody mogą ulec zmianie.

| Udostępniający informację: Rzecznik Prasowy | Data zamieszczenia: 2021-07-16 |

423

Komunikat prasowy

Prokuratura Rejonowa w Bełchatowie w toku postępowania w sprawie pozbawienia życia Eweliny P., której zwłoki ujawniono w mieszkaniu jednego z bloków w Bełchatowie w dniu 3 lipca 2021 roku, na podstawie poczynionych ustaleń wytypowała jako sprawcę tego czynu konkubenta pokrzywdzonej Tomasza T. W związku z ukrywaniem się przez podejrzanego przed organami ścigania wdrożono poszukiwania na podstawie listu gończego. W wyniku szeroko zakrojonej akcji poszukiwawczej, Tomasz T. został zatrzymany w dniu 12 lipca 2021 roku przez funkcjonariuszy Policji na terenie powiatu pajęczańskiego. W dniu 13 lipca 2021 roku wykonano czynności procesowe z podejrzanym w postaci ogłoszenia mu zarzutu o to, że w okresie pomiędzy 1 lipca, a 3 lipca 2021 roku, w mieszkaniu jednego z bloków w Bełchatowie, woj. łódzkiego działając z zamiarem bezpośrednim pozbawienia życia Eweliny P. zadał jej cios narzędziem ostrokrawędzistym w okolicę szyi, powodując u niej ranę kłutą, które to obrażenia skutkowały zgonem pokrzywdzonej, tj. o czyn z art. 148 § 1 k.k. Przesłuchany w charakterze podejrzanego Tomasz T. przyznał się do popełnienia zarzuconego czynu i złożył obszerne wyjaśnienia, wskazując w nich, że nie chciał pozbawić swojej konkubiny życia. Sąd Rejonowy w Bełchatowie przedłużył wobec podejrzanego stosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na okres do 3 miesięcy. Postępowanie jest w toku.

| Udostępniający informację: Rzecznik Prasowy | Data zamieszczenia: 2021-07-14 |

422

Komunikat prasowy

W dniu 2 lipca 2021 roku funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji Wydziału do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Ekonomicznej Zarządu w Łodzi współdziałając z funkcjonariuszami łódzkiej Krajowej Administracji Skarbowej zatrzymali trzy osoby zamieszane w proceder wprowadzania do obiegu papierosów bez polskich znaków akcyzy.

Funkcjonariusze KAS i CBŚP przejęli prawie 1,5 miliona nielegalnych papierosów o wartości rynkowej powyżej 1 miliona złotych. Gdyby zostały one wprowadzone na rynek, Skarb Państwa poniósłby stratę o wartości ponad 1 300.000 złotych.

Ponadto w toku czynności u jednej z zatrzymanych osób ujawniono również broń, 54 szt. amunicji i tłumik oraz ponad 620.000 złotych w gotówce.

Prokuratura Rejonowa w Tomaszowie Mazowieckim wobec jednej z osób przedstawiła zarzut popełnienia czynu posiadania nielegalnie broni palnej tj. o czyn z art. 263§2 k.k., a dwóm pozostałym zatrzymanym zarzuty dotyczące przechowywania i przewożenia wyrobów akcyzowych w postaci papierosów bez polskich znaków akcyzy z art. 65 § 1 k.k.s. w zb. z. art. 69a § 1 k.k.s. w zw. z art. 7 § 1 k.k.s. w zw. z art. 9 § 1 k.k.s.

Wobec wszystkich podejrzanych Prokuratura zastosowała kumulatywne środki zapobiegawcze w postaci dozoru Policji oraz poręczenia majątkowego. Postępowanie przygotowawcze jest na wstępnym etapie, ma ono charakter rozwojowy.

| Udostępniający informację: Rzecznik Prasowy | Data zamieszczenia: 2021-07-09 |

421

Komunikat prasowy

Prokuratura Rejonowa w Tomaszowie Mazowieckim prowadzi postępowanie PR 2 Ds. 130.2021 przeciwko Adrianie J. podejrzanej o to, że:
I. W okresie od dnia 19 lipca 2014 r. do dnia 21 sierpnia 2020 r, w Tomaszowie Mazowieckim, woj. łódzkie, będąc pracownikiem placówki partnerskiej banku Alior Bank S.A. przy ul. Polnej oraz przy ul. Jerozolimskiej, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, dokonała, zaboru w celu przywłaszczenia mienia znacznej wartości w postaci pieniędzy w łącznej kwocie 765 646,60 złotych w ten sposób, że po uprzednim podrobieniu w celu użycia za autentyczne dokumentów w postaci dowodów potwierdzających założenie lokal terminowych bez ich zarejestrowania w systemie bankowym oraz dokumentacji wewnątrzbankowej w postaci poleceń wypłat i poleceń przelewów, dokonywała poświadczających nieprawdę zapisów w elektronicznym systemie bankowym generując bez zlecenia klientów operacje bankowe w postaci przelewów kwot pieniężnych, wpłat i wypłat środków finansowych z 9 ustalonych dotychczas rachunków bakowych działając na szkodę osób prywatnych oraz Alior Bank S.A. w Warszawie, tj. o czyn z art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k. w zb. z art. 270 § 1 k.k. w zb. z art. 271 § 3 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 § 1 k.k.

Sąd Rejonowy II Wydział Karny w dniu 5 lipca 2021 roku uwzględnił w całości wniosek Prokuratury Rejonowej w Tomaszowie Mazowieckim i zastosował wobec podejrzanej środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

Niniejsze śledztwo ma charakter rozwojowy, trwają czynności zmierzające do ustalenia wszystkich osób pokrzywdzonych.

| Udostępniający informację: Rzecznik Prasowy | Data zamieszczenia: 2021-07-08 |

420

Komunikat prasowy

Prokuratura Rejonowa w Piotrkowie Trybunalskim prowadzi postępowanie przeciwko Robertowi T. podejrzanemu o to że w okresie od 30 lipca 2020 roku do 10 listopada 2020 roku, w Piotrkowie Trybunalskim, posiadał w celu rozpowszechnienia oraz rozpowszechniał za pośrednictwem Internetu treści pornograficzne z udziałem małoletnich oraz treści pornograficzne związane z posługiwaniem się zwierzęciem w postaci plików graficznych (zdjęć), wymienione wyżej treści rozpowszechniał przesyłając je innym osobom za pośrednictwem jednego z serwisów internetowych, tj. o przestępstwo z art. 202§3 k.k.

Robert T. przesłuchany w dniu 27 maja 2021 roku w charakterze podejrzanego nie przyznał się do popełnienia zarzuconego mu czynu. Mężczyzna nie był dotychczas karany.

W dniu 27 maja 2021 roku Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, uwzględniając wniosek Prokuratury Rejonowej w Piotrkowie Trybunalskim, zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

Przestępstwo z art. 202 § 3 k.k. zagrożone jest kara pozbawienia wolności od lat 2 do 12.

| Udostępniający informację: Rzecznik Prasowy | Data zamieszczenia: 2021-06-01 |

414

Strona 1 z 271 | 2 | 3 | 4 | 5 | Następna | Ostatnia

Linki

Prokuratura Krajowa BIP Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim EPUAP Fundacja Prokuratorów i Pracowników Prokuratury im. Ireny Babińskiej Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP

Więcej

Jak do nas trafić?

Wyznacz trasę do Prokuratury Okręgowej samochodem:

Skorzystaj z wyszukiwarki aby znaleść połączenie PKP/PKS
Rozkład jazdy MZK; przystanek:3 Maja - Kopernika 1

Tablica informacyjna

Kliknij aby zobaczyć tablicę na całej stronie

Prokuratura Okręgowa i Rejonowa

Prokuratura Okręgowa i Rejonowa w Piotrkowie Trybunalskim - tablica informacyjnaaaa
PROKURATURA OKRĘGOWA
PARTER
Dział Administracyjno – Gospodarczy
Kierownik Działu Administracyjno – Gospodarczego pokój 19
PIĘTRO 1
Samodzielny Dział ds. Informatyzacji i Analiz
Kierownik Działu ds. Informatyzacji i Analiz pokój 128
PIĘTRO 2
Prokurator Okręgowy pokój 220
Sekretariat Prokuratora Okręgowego pokój 218
Kadry pokój 216
Wydział IV Organizacyjno - Sądowy
Naczelnik Wydziału IV Organizacyjno - Sądowego pokój 228
Rzecznik Prasowy pokój 133
Kierownik Sekretariatu Prokuratury Okręgowej pokój 239
Sekretariat Prokuratury Okręgowej pokój 223, 324, 325
Wydział VII Budżetowo – Administracyjny
Dyrektor Finansowo – Administracyjny pokój 213
Główny Księgowy pokój 211
Kasa pokój 208
Prokuratura Okręgowa i Rejonowa w Piotrkowie Trybunalskim - tablica informacyjna
PIĘTRO 3
Wydział I Śledczy
Naczelnik Wydziału I Śledczego pokój 323
Kierownik Działu ds. Przestępczości Gospodarczej pokój 322
PIĘTRO 4
Dział Sądowy
Kierownik Działu Sądowego pokój 418
PROKURATURA REJONOWA
PIĘTRO 1
Prokurator Rejonowy pokój 120
Zastępca Prokuratora Rejonowego pokój 119
Kierownik Sekretariatu Prokuratury Rejonowej pokój 118
Sekretariat Prokuratury Rejonowej pokój 118, 123, 138
GODZINY PRZYJĘĆ INTERESANTÓW P.O.
Poniedziałek 12:00 – 17:00
Wtorek, Środa, Czwartek, Piątek 9.00 - 13.00