Menu strony (ukryte):

PROKURATURA OKRĘGOWA
W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

Wyszukiwarka
Jesteś tutaj:

SERWIS PRASOWY - SPRAWY PROWADZONE

Prokuratura Okręgowa w Piotrkowie Trybunalskim

Prokuratura Okręgowa w Piotrkowie Trybunalskim (Wydział V Śledczy) prowadzi wraz Nadodrzańskim Oddziałem Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim wszczęte w dniu 22 października 2013 roku śledztwo dotyczące zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się nielegalnym wytwarzaniem wyrobów tytoniowych, w tym oznaczonych podrobionymi znakami towarowymi „Marlboro”.

W toku tej sprawy ośmiu zatrzymanym przez funkcjonariuszy Straży Granicznej obywatelom Bułgarii przedstawiono zarzuty popełnienia czynów z art. 258 § 1 k.k. i z art. 12a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 marca 2001 roku o wyrobie alkoholu etylowego oraz wytwarzania wyrobów tytoniowych (Dz.U. z 2001, Nr 31, poz. 353 z późn. zm.) w zb. z art. 305 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku Prawo własności przemysłowej (tekst jedn. – Dz.U. z 2003 r., Nr 119, poz. 1117 z późn. zm.) w zb. z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 12a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 marca 2001 r. o wyrobie alkoholu etylowego oraz wytwarzania wyrobów tytoniowych (Dz.U. z 2001, Nr 31, poz. 353 z późn. zm.) w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k.

Wobec wspomnianych podejrzanych zastosowano środki zapobiegawcze w postaci dozoru Policji i zakazu opuszczania kraju. Obecnie wystąpiono z wnioskami o międzynarodową pomoc prawną do właściwych organów w Bułgarii i Niemczech.

| Udostępniający informację: Rzecznik Prasowy | Data zamieszczenia: 2014-02-28 |

66

Prokuratura Okręgowa w Piotrkowie Trybunalskim

Prokuratura Okręgowa w Piotrkowie Trybunalskim (Wydział V Śledczy) prowadzi śledztwo przeciwko Zofii O. podejrzanej o to, że od nieustalonego okresu czasu do dnia 15 kwietnia 2013 roku włącznie w Radomsku pełniąc funkcję Dyrektora PUP w Radomsku przekraczając swoje uprawnienia i niedopełniając obowiązków, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej dla siebie za przychylność w załatwieniu spraw będących w jej kompetencji przyjęła korzyści majątkowe, tj. o czyn z art. 231 §2 k.k.

Wobec podejrzanej zastosowano środek zapobiegawczy w postaci poręczenia majątkowego w wysokości 8000 zł. oraz zakazu opuszczania kraju.

Z uwagi na obszerność materiału dowodowego i wielość czynności do przeprowadzenia postępowanie jest nadal kontynuowane.

| Udostępniający informację: Rzecznik Prasowy | Data zamieszczenia: 2014-02-28 |

67

Prokuratura Rejonowa w Tomaszowie Mazowieckim

Prokuratura Rejonowa w Tomaszowie Mazowieckim w dniu 17.01.2014 roku wszczęła śledztwo w sprawie umyślnego sprowadzenia w dniu 15 stycznia 2014 roku w Brzustowie, bezpośredniego niebezpieczeństwa zdarzenia mającego postać eksplozji materiałów łatwo palnych i pożaru, które zagrażało życiu i zdrowiu wielu osób.

W dniu 31.01.2014 roku w sprawie tej ogłoszono Krzysztofowi M. zarzut o to że:

  1. w dniu 15.01.2014 roku w miejscowości Brzustów, gm. Inowłódz, woj. łódzkie, sprowadził bezpośrednie niebezpieczeństwo zdarzenia mającego postać eksplozji materiałów łatwo palnych i pożaru, które zagrażało życiu i zdrowiu wielu osób, w ten sposób, że grożąc samospaleniem i wysadzeniem domu w powietrze rozlał wokół domu benzynę, a następnie udał się do wnętrza domu, gdzie posiadał pojemnik 5 litrowy w połowie wypełniony benzyną i trzymając w jednym ręku butelkę o pojemności 0,9 litra z benzyną, a w drugim ręku zapaloną świeczkę, groził podpaleniem oraz podpalił nasączoną substancją łatwo palną poduszkę i wyrzucił ją prze okna, a następnie próbował podpalić zapalniczką pojemnik z aerozolem, lecz zamierzonego celu w postaci podpalenia pojemnika z aerozolem nie osiągnął, gdyż został obezwładniony przez funkcjonariuszy policji, tj. o czyn z art. 164 § 1 k.k.
  2. w tym samym czasie i miejscu, naruszył nietykalność cielesną funkcjonariusza policji podczas i w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, tj. o czyn z art. 222§1 kk.

W dniu 31.01.2014 roku Prokurator Rejonowy w Tomaszowie Mazowieckim skierował do Sądu wniosek o zastosowanie wobec wspomnianego podejrzanego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy, który to wniosek Sąd Rejonowy w Tomaszowie Mazowieckim uwzględnił.

| Udostępniający informację: Rzecznik Prasowy | Data zamieszczenia: 2014-02-21 |

65

Prokuratura Rejonowa w Piotrkowie Trybunalskim

Prokuratura Rejonowa w Piotrkowie Trybunalskim w dniu 10 stycznia 2014 roku wszczęła dochodzenie w sprawie zaistniałego w nieustalony czasie i miejscu publicznego nawoływania do zabójstwa Mariusza Trynkiewicza, poprzez założenie strony internetowej o nazwie „Śmierć Mariuszowi Trynkiewiczowi” na portalu Facebook i umieszczenia wpisów o takiej treści przez użytkowników tego portalu, tj. o czyn z art. 255 § 2 kodeksu karnego. Wspomniany przepis stanowi, że „Kto publicznie nawołuje do popełnienia zbrodni, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”.

Zgodnie z polskim prawem przestępstwo to ścigane jest z oskarżenia publicznego, tym samym prowadzenie takiego postępowania jest obowiązkiem organów ścigania - niezależnie od tego, czy został złożony wniosek osoby pokrzywdzonej.

| Udostępniający informację: Rzecznik Prasowy | Data zamieszczenia: 2014-02-11 |

59

Prokuratura Rejonowa w Bełchatowie

Prokuratura Rejonowa w Bełchatowie w dniu 09 grudnia 2013 roku wszczęła śledztwo w sprawie podejrzenia zaistnienia, ujawnionego w listopadzie 2013 roku w miejscowości Kluki, czynu polegającego na dopuszczeniu się przez proboszcza miejscowej parafii wobec nieustalonych małoletnich poniżej 15 roku życia, czynności polegających na obcowaniu płciowym oraz innej czynności seksualnej lub doprowadzenia tych osób do poddania się takim czynnościom albo do ich wykonania, tj. o czyn z art. 200 § 1 k.k.

| Udostępniający informację: Rzecznik Prasowy | Data zamieszczenia: 2014-01-29 |

58

Strona 16 z 18Pierwsza | Poprzednia | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Następna | Ostatnia

Linki

Prokuratura Krajowa BIP Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim EPUAP Fundacja Prokuratorów i Pracowników Prokuratury im. Ireny Babińskiej Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP

Więcej

Jak do nas trafić?

Wyznacz trasę do Prokuratury Okręgowej samochodem:

Skorzystaj z wyszukiwarki aby znaleść połączenie PKP/PKS
Rozkład jazdy MZK; przystanek:3 Maja - Kopernika 1

Tablica informacyjna

Kliknij aby zobaczyć tablicę na całej stronie

Prokuratura Okręgowa i Rejonowa

Prokuratura Okręgowa i Rejonowa w Piotrkowie Trybunalskim - tablica informacyjnaaaa
PROKURATURA OKRĘGOWA
PARTER
Dział Administracyjno – Gospodarczy
Kierownik Działu Administracyjno – Gospodarczego pokój 19
PIĘTRO 1
Samodzielny Dział ds. Informatyzacji i Analiz
Kierownik Działu ds. Informatyzacji i Analiz pokój 128
PIĘTRO 2
Prokurator Okręgowy pokój 220
Sekretariat Prokuratora Okręgowego pokój 218
Kadry pokój 216
Wydział IV Organizacyjno - Sądowy
Naczelnik Wydziału IV Organizacyjno - Sądowego pokój 228
Rzecznik Prasowy pokój 133
Kierownik Sekretariatu Prokuratury Okręgowej pokój 239
Sekretariat Prokuratury Okręgowej pokój 223, 324, 325
Wydział VII Budżetowo – Administracyjny
Dyrektor Finansowo – Administracyjny pokój 213
Główny Księgowy pokój 211
Kasa pokój 208
Prokuratura Okręgowa i Rejonowa w Piotrkowie Trybunalskim - tablica informacyjna
PIĘTRO 3
Wydział I Śledczy
Naczelnik Wydziału I Śledczego pokój 323
Kierownik Działu ds. Przestępczości Gospodarczej pokój 322
PIĘTRO 4
Dział Sądowy
Kierownik Działu Sądowego pokój 418
PROKURATURA REJONOWA
PIĘTRO 1
Prokurator Rejonowy pokój 120
Zastępca Prokuratora Rejonowego pokój 119
Kierownik Sekretariatu Prokuratury Rejonowej pokój 118
Sekretariat Prokuratury Rejonowej pokój 118, 123, 138
GODZINY PRZYJĘĆ INTERESANTÓW P.O.
Poniedziałek 12:00 – 17:00
Wtorek, Środa, Czwartek, Piątek 9.00 - 13.00