Znajdujesz się na archiwalnej wersji strony WWW Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim. Aby przejść na nową wersję strony KLIKNIJ TUTAJ.

Menu strony (ukryte):

PROKURATURA OKRĘGOWA
W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

Wyszukiwarka
Jesteś tutaj:

SIEDZIBY PROKURATUR

Prokuratura Okręgowa w Piotrkowie Trybunalskim

Prokuratura Okręgowa (wcześniej Wojewódzka) kilkakrotnie zmieniała siedziby. Na początku XX wieku na miejscu dawnego magazynu solnego został wzniesiony okazały i do dziś jeden z najładniejszych w Piotrkowie Trybunalskim gmach na ul. J. Słowackiego 5 (wówczas Petersburskiej) naprzeciw ogrodu bernardyńskiego z przeznaczeniem na siedzibę sądu gubernialnego i hipoteki. Został on zaprojektowany przez Feliksa Nowickiego. Architekt ten pochodził z rodziny szlacheckiej posługującej się herbem Nowina. Ukończył on Gimnazjum Rządowe Męskie w Piotrkowie Trybunalskim (dziś I LO im. Bolesława Chrobrego), a następnie Carską Akademię Sztuk Pięknych w Petersburgu. Był głównym architektem ówczesnej guberni piotrkowskiej. Gmach obecnego sądu został wzniesiony według jego projektu w latach 1904-1907. W budynku tym mieściła się przez lata również Prokuratura. Tak było również po roku 1945.

Budynek Sądu w Piotrkowie Trybunalskim - 1974r.

Budynek Sądu w Piotrkowie Trybunalskim - 1974r.

Siedziba Prokuratury Wojewódzkiej od chwili jej powołania w 1975r. mieściła się właśnie w jednym ze skrzydeł budynku sądowego przy ul. J. Słowackiego 5 - w skrzydle wschodnim, tam gdzie aktualnie funkcjonuje Wydział II Karny. Następnie funkcjonowała w budynku PKS przy ul. Wolborskiej. Z kolei decyzją Wojewody Piotrkowskiego Władysława Wałacha z dnia 04 sierpnia 1982r. Piotrkowski Kombinat Budowlany przekazał odpłatnie na cele biurowe Prokuraturze Wojewódzkiej budynek przy ul. 3-go Maja 13/15 (wówczas B. Bieruta). Obiekt ten został wzniesiony w roku 1969.

Budynek Prokuratury Wojewódzkiej w Piotrkowie Trybunalskim- 1982r

Budynek Prokuratury Wojewódzkiej w Piotrkowie Trybunalskim - 1982r.

W 1985r. znalazła tu również swe miejsce Prokuratura Rejonowa do tej pory działającą w budynku przy ul. Żwirki. Z upływem lat obiekt ten okazał się zbyt mały i nieodpowiadający współczesnym standardom. Podjęto starania o jego rozbudowę i modernizację. W związku z tym 12 lipca 2004 r. zatwierdzono program funkcjonalno użytkowy, a 21 grudnia 2005 r. uzyskano pozwolenie na budowę. W dniu 18 czerwca 2007 r. podpisano umowę na roboty budowlane z głównym wykonawcą Cz.P.B.P. Przemysłówka S.A.. Budowa została rozpoczęta 07 sierpnia 2007r.. Na czas prowadzenia robót Prokuratura Rejonowa w Piotrkowie Trybunalskim przeniosła się ( we wrześniu 2008 r.) do siedziby Komendy Miejskiej Policji Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Szkolnej. Prokuratura Okręgowa ograniczyła korzystanie z części pomieszczeń.

Nowy budynek został zaprojektowany przez Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowe PROJEKT s.c..

W ramach rozbudowy budynku zaprojektowano dobudowanie obiektu:

  • Długości 28,63 m
  • Szerokości 17,00 m
  • Wysokości 13,29 i 14,35 m
  • Ilość kondygnacji IV
  • Powierzchnia użytkowa 1537,46 m²
  • Kubatura 6116,00 m³
Powierzchnia budynku modernizowanego i zaprojektowanego:
Budynek Modernizowany Projektowany Razem
Powierzchnia użytkowa ogółem 1565,38 m² 1537,46 m² 3102,84 m²
Powierzchnia zabudowy 348,20 m² 468,30 m² 816,50 m²
Kubatura 6268,00m³ 6116,00m³ 12384,00m³
Powierzchnia użytkowa 1155,78 m² 1165,63 m² 2321,41 m²
Powierzchnia usługowa 51,61 m² - 51,61 m²
Powierzchnia komunikacji 357,99 m² 371,83 m² 729,82 m²
Powierzchnia netto 1565,38 m² 1537,46 m² 3102,84 m²

Po przeprowadzce do rozbudowanego i zmodernizowanego budynku Prokuratura dysponuje 129 wygodnymi i przestronnymi pomieszczeniami użytkowymi. Przy wejściu znajduje się wygodne biuro podawcze. Budynek jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Przewidziano też specjalne pomieszczenia dla zatrzymanych i do przeprowadzania przesłuchań. Prokuratura dysponuje przy tym sprzętem niezbędnym do przeprowadzania przesłuchań na odległość.

Uroczyste otwarcie budynku w nowej formie nastąpiło w dniu 14 października 2009r. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonał wiceminister sprawiedliwości pan Piotr Kluza i Prokurator Jadwiga Bissinger - Kopania, kierująca tą jednostką.

Otwarcie nowego budynku Prokuratury - 2009r.

Otwarcie nowego budynku Prokuratury - 2009r.Otwarcie nowego budynku Prokuratury - 2009r.

GALERIA NOWEGO BUDYNKU PROKURATURY OKRĘGOWEJ


Prokuratura Rejonowa w Tomaszowie Mazowieckim

Prokuratura Rejonowa w Tomaszowie Mazowieckim również kilkakrotnie zmieniała swoją siedzibę. Do marca 1972 r. funkcjonowała ona w kamienicy na ulicy Tkackiej na pierwszym piętrze.

Prokuratura Rejonowa w Tomaszowie Maz. na ul. Św. Antoniego - lata osiemdziesiąte

Prokuratura Rejonowa w Tomaszowie Maz. na ul. Św. Antoniego - lata osiemdziesiąte

Wtedy to została przeniesiona do budynku przy ul. Św. Antoniego 12 (wówczas al. Wyzwolenia). W tym obiekcie Prokuratura najpierw zajmowała lokal o powierzchni 220 m² na pierwszym piętrze, a od 1993r. zajęła też część pomieszczeń na drugim piętrze zajmując ostatecznie 444 m². Niemniej instytucja ta znajdowała się w budynku stanowiącym własność osoby prywatnej i mimo remontów warunki lokalowe nie były w wystarczający sposób dostosowane do współczesnych wymagań.

W związku z tym 1994 r. opracowano pierwszą wersję programu funkcjonalno- użytkowego, a w 1996 zawarto umowę z Biurem Projektowania i Realizacji Budownictwa w Zabrzu na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy sądu i prokuratury. Obiekt został zaprojektowany przez Andrzeja Wojnara.

Nowy budynek sądu i prokuratury został wzniesiony na działce przy ul. I.Mościckiego 9 przekazanej na ten cel nieodpłatnie przez Radę Miasta Tomaszowa Mazowieckiego. Mimo licznych perturbacji przy budowie - w tym powodzi, która dotknęła Polskę w 1997r., a która skutkowała też dwuletnim opóźnieniem w realizacji projektu w związku z ograniczeniem przez Ministerstwo Sprawiedliwości środków – w 2003 r. zakończono inwestycję i 27 czerwca 2003 r. nastąpiło uroczyste otwarcie gmachu, na które przybył ówczesny Minister Sprawiedliwości Grzegorz Kurczuk.

Budynek Prokuratury Rejonowej w Tomaszowie Maz. na ul. Mościckiego 9 - 2009r.

Budynek Prokuratury Rejonowej w Tomaszowie Maz. na ul. Mościckiego 9 - 2009r.

Warto wspomnieć, że wnętrze budynku zdobią umieszczone na ścianach holu paremie łacińskie oraz piękna płaskorzeźba Temidy autorstwa wywodzącego się z Tomaszowa Mazowieckiego artysty rzeźbiarza Zbigniewa Dudka.

Temida w Prokuraturze Rejonowej w Tomaszowie Maz.

Temida w Prokuraturze Rejonowej w Tomaszowie Maz.


Paremia na ścianie w Prokuraturze Rejonowej w Tomaszowie Maz.

Paremia na ścianie w Prokuraturze Rejonowej w Tomaszowie Maz.


Prokuratura Rejonowa w Bełchatowie

Prokuratura Rejonowa w Bełchatowie usytuowana jest od 28 listopada 1970 r. przy ul. Kościuszki 13 na drugim piętrze. Właścicielem budynku jest Urząd Gminy. Aktualnie czynione są starania o nową lokalizację tej prokuratury.

Budynek Prokuratury Rejonowej w Bełchatowie - lata osiemdziesiąte

Budynek Prokuratury Rejonowej w Bełchatowie - lata osiemdziesiąte


Prokuratura Rejonowa w Bełchatowie - rok 2009

Prokuratura Rejonowa w Bełchatowie - rok 2009


Prokuratura Rejonowa w Opocznie

Prokuratura Rejonowa w Opocznie mieści się w jednym budynku z Sądem Rejonowym przy ul. Biernackiego 20.

Budynek Prokuratury Rejonowej w Opocznie - lata osiemdziesiąte

Budynek Prokuratury Rejonowej w Opocznie - lata osiemdziesiąte


Prokuratura Rejonowa w Opocznie - rok 2009

Prokuratura Rejonowa w Opocznie - rok 2009


Prokuratura Rejonowa w Radomsku

Prokuratura Rejonowa w Radomsku usytuowana jest przy ul. 1000 - Lecia 3 - również razem z sądem. Pierwsza siedziba Prokuratury Rejonowej w Radomsku znajdowała się w kamienicy położonej przy ul. W. Reymonta 41 w centrum miasta. Zajmowała ona wówczas I i część II piętra. W tym budynku siedziba prokuratury mieściła się, aż do lata 1967r., kiedy oddano do użytku nowo wybudowany obiekt przy ul. Tysiąclecia 3 - wspólny dla Sądu Powiatowego i Prokuratury Powiatowej. Prokuratura zajmowała tam połowę I piętra. W latach 2003-2006 prowadzone były prace nad rozbudową wskazanego budynku w trakcie, której dobudowano część obiektu aktualnie zajętą przez Sąd Rejonowy, zaś Prokuratura Rejonowa działa na dwu piętrach starej, ale zmodernizowanej części.

Budynek Prokuratury Rejonowej w Radomsku - lata osiemdziesiąte

Budynek Prokuratury Rejonowej w Radomsku - lata osiemdziesiąte


Prokuratura Rejonowa w Radomsku - rok 2009

Prokuratura Rejonowa w Radomsku - rok 2009

I.U.

Linki

Prokuratura Krajowa BIP Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim EPUAP Fundacja Prokuratorów i Pracowników Prokuratury im. Ireny Babińskiej Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP

Więcej

Jak do nas trafić?

Wyznacz trasę do Prokuratury Okręgowej samochodem:

Skorzystaj z wyszukiwarki aby znaleść połączenie PKP/PKS
Rozkład jazdy MZK; przystanek:3 Maja - Kopernika 1

Tablica informacyjna

Kliknij aby zobaczyć tablicę na całej stronie

Prokuratura Okręgowa i Rejonowa

Prokuratura Okręgowa i Rejonowa w Piotrkowie Trybunalskim - tablica informacyjnaaaa
PROKURATURA OKRĘGOWA
PARTER
Dział Administracyjno – Gospodarczy
Kierownik Działu Administracyjno – Gospodarczego pokój 19
PIĘTRO 1
Samodzielny Dział ds. Informatyzacji i Analiz
Kierownik Działu ds. Informatyzacji i Analiz pokój 128
PIĘTRO 2
Prokurator Okręgowy pokój 220
Sekretariat Prokuratora Okręgowego pokój 218
Kadry pokój 216
Wydział IV Organizacyjno - Sądowy
Naczelnik Wydziału IV Organizacyjno - Sądowego pokój 228
Rzecznik Prasowy pokój 228
Kierownik Sekretariatu Prokuratury Okręgowej pokój 239
Sekretariat Prokuratury Okręgowej pokój 223, 324, 325
Wydział VII Budżetowo – Administracyjny
Dyrektor Finansowo – Administracyjny pokój 213
Główny Księgowy pokój 211
Kasa pokój 208
Prokuratura Okręgowa i Rejonowa w Piotrkowie Trybunalskim - tablica informacyjna
PIĘTRO 3
Wydział I Śledczy
Naczelnik Wydziału I Śledczego pokój 323
Kierownik Działu ds. Przestępczości Gospodarczej pokój 322
PIĘTRO 4
Dział Sądowy
Kierownik Działu Sądowego pokój 418
PROKURATURA REJONOWA
PIĘTRO 1
Prokurator Rejonowy pokój 120
Zastępca Prokuratora Rejonowego pokój 119
Kierownik Sekretariatu Prokuratury Rejonowej pokój 118
Sekretariat Prokuratury Rejonowej pokój 118, 123, 138
GODZINY PRZYJĘĆ INTERESANTÓW P.O.
Poniedziałek 12:00 – 17:00
Wtorek, Środa, Czwartek, Piątek 9.00 - 13.00