Znajdujesz się na archiwalnej wersji strony WWW Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim. Aby przejść na nową wersję strony KLIKNIJ TUTAJ.

Menu strony (ukryte):

PROKURATURA OKRĘGOWA
W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

Wyszukiwarka
Jesteś tutaj:

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - ARCHIWUM

Świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia w budynkach:Prokuratury Okręgowej i Prokuratury Rejonowej w Piotrkowie Trybunalskim, Al. 3 Maja 13/15, 97-300 Piotrków Trybunalski, Prokuratury Rejonowej w Bełchatowie, ul. Kościuszki 13, 97-400 Bełchatów, Prokuratury Rejonowej w Opocznie, ul. Biernackiego 20, 26-300 Opoczno, Prokuratury Rejonowej w Radomsku, ul. 1000-Lecia 3, 97-500 Radomsko, Prokuratury Rejonowej w Tomaszowie Mazowieckim, ul. Mościckiego 9, 97-200 Tomaszów Mazowiecki

| Udostępniający informację: Prokurator Okręgowy | Data zamieszczenia: 2015-06-23 |

147

Świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia w budynkach:Prokuratury Okręgowej i Prokuratury Rejonowej w Piotrkowie Trybunalskim, Al. 3 Maja 13/15, 97-300 Piotrków Trybunalski, Prokuratury Rejonowej w Bełchatowie, ul. Kościuszki 13, 97-400 Bełchatów, Prokuratury Rejonowej w Opocznie, ul. Biernackiego 20, 26-300 Opoczno, Prokuratury Rejonowej w Radomsku, ul. 1000-Lecia 3, 97-500 Radomsko, Prokuratury Rejonowej w Tomaszowie Mazowieckim, ul. Mościckiego 9, 97-200 Tomaszów Mazowiecki

| Udostępniający informację: brak danych | Data zamieszczenia: 2015-06-01 |

145

Świadczenie usług przechowywania zwłok i udostępniania prosektorium do wykonywania sekcji i oględzin zwłok na potrzeby: Prokuratury Okręgowej i Prokuratury Rejonowej w Piotrkowie Trybunalskim, Al. 3 Maja 13/15, 97-300 Piotrków Trybunalski, Prokuratury Rejonowej w Bełchatowie, ul. Kościuszki 13, 97-400 Bełchatów, Prokuratury Rejonowej w Tomaszowie Mazowieckim, ul. Mościckiego 9, 97-200 Tomaszów Mazowieckim.

| Udostępniający informację: Prokurator Okręgowy | Data zamieszczenia: 2014-08-05 |

94

Świadczenie usług przechowywania zwłok i udostępniania prosektorium do wykonywania sekcji i oględzin zwłok na potrzeby: Prokuratury Okręgowej i Prokuratury Rejonowej w Piotrkowie Trybunalskim, Al. 3 Maja 13/15, 97-300 Piotrków Trybunalski, Prokuratury Rejonowej w Bełchatowie, ul. Kościuszki 13, 97-400 Bełchatów, Prokuratury Rejonowej w Tomaszowie Mazowieckim, ul. Mościckiego 9, 97-200 Tomaszów Mazowieckim.

| Udostępniający informację: Zastępca Prokuratora Okręgowego | Data zamieszczenia: 2014-07-09 |

91

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) zwanej dalej „Ustawą” w trybie przetargu nieograniczonego na:

Świadczenie usług ochrony osób i mienia w budynkach:

  1. Prokuratury Okręgowej i Prokuratury Rejonowej w Piotrkowie Trybunalskim Al. 3 Maja 13/15, 97-300 Piotrków Trybunalski
  2. Prokuratury Rejonowej w Bełchatowie, ul. Kościuszki 13, 97-400 Bełchatów
  3. Prokuratury Rejonowej w Opocznie, ul. Biernackiego 20, 26-300 Opoczno
  4. Prokuratury Rejonowej w Radomsku, ul. 1000-Lecia 3, 97-500 Radomsko
  5. Prokuratury Rejonowej w Tomaszowie Mazowieckim, ul. Mościckiego 9, 97-200 Tomaszów Mazowiecki.

stosownie do art. 92 ust. 1 Ustawy Zamawiający informuje, że w oparciu o kryteria oceny ofert podane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie wyżej wymienionego zamówienia została wybrana firma:

Biuro Usług Detektywistyczno - Ochronnych „LEX” sp. z o. o.
ul. Poznańska 95
62 – 800 Kalisz

UZASADNIENIE

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się kryterium opisanym w rozdziale XX SIWZ.

Streszczenie oceny ofert
L.p.Nazwa (firma) i adres wykonawcyIlość uzyskanych punktów
1. „KERIM”, Mirosław Hendel, ul. Dzielna 11, 26-600 Radom 83,65
2. City Security S.A. ul. Świętojańska 5/7, 00-236 Warszawa 87,83
3. Biuro Usług Detektywistyczno - Ochronnych „LEX” sp. z o. o. ul. Poznańska 95, 62-800 Kalisz 100,00
4. MM SERVICE SECURITY Sp. z o. o., ul. 3-go Maja 64/66, 93-408 Łódź - Lider, MM SERVICE – Masłowski Mariusz, ul. Wileńska 49, 95-200 Pabianice – KONSORCJUM 90,69
5. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE „PRA-MED”- Lider; ul. Tartaczna 5, 26-600 Radom; Przedsiębiorstwo-Usługowo-Handlowe „ Z.P. PRAGAL” Zdzisław Prasek ul. Galla 4B, 26-600 Radom – KONSORCJUM 99,79
6. AGENCJA OCHRONY „TOM-SEKRET” Sp. z o. o., ul. Piotrkowska 94, 90-103 Łódź 89,17
7. Biuro Handlowo Usługowe VIGOR Adam Urbanek, ul. Starołęcka 18, 61-361 Poznań 90,07
8. EKOTRADE” Sp. z o. o. ul. Melomanów 4, 00-712 Warszawa 84,69
9. Solid Security Sp. z o. o. ul. Postępu 17, 02-676 Warszawa 66,66
10. KOMANDOS-ŁÓDŹ SP. Z O.O. ul. Brzeźna 3, 90-303 Łódź 84,54
11. T.I.K. „TRANSFER” S.A., Zakład Pracy Chronionej ul. Zielona 7, 97-200 Tomaszów Mazowiecki 85,01

Ponadto Zamawiający informuje, że z w/w postępowania został wykluczony, na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 Ustawy, następujący Wykonawca:

AGENCJA OCHRONY OSÓB I MIENIA INTER-POL SECURITY Sp. z o. o., ul. Sowińskiego 78, 70-236 Szczecin, ponieważ wykonawca nie spełnił warunków udziału w postępowaniu. W toku badania oferty stwierdzono, że wykonawca nie dołączył następującego dokumentu:

- opłaconej polisy na kwotę nie mniejszą niż 150 000,00 zł lub w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Stosownie do art. 26 ust. 3 Ustawy Zamawiający wezwał wykonawcę do uzupełnienia złożonej oferty, poprzez dosłanie dowodu opłacenia polisy. Wykonawca w wyznaczonym terminie nie przesłał wymaganego dokumentu, który potwierdziłby spełnienie warunków udziału w postępowaniu. Na podstawie art. 24 ust. 4 Ustawy ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

Zamawiający zawiadamia również, iż, zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 Ustawy, w przypadku niezłożenia odwołania zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. O terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego wykonawcę odrębnym pismem.

| Udostępniający informację: Zastępca Prokuratora Okręgowego | Data zamieszczenia: 2014-04-18 |

80

Strona 5 z 8Pierwsza | Poprzednia | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Następna | Ostatnia

Linki

Prokuratura Krajowa BIP Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim EPUAP Fundacja Prokuratorów i Pracowników Prokuratury im. Ireny Babińskiej Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP

Więcej

Jak do nas trafić?

Wyznacz trasę do Prokuratury Okręgowej samochodem:

Skorzystaj z wyszukiwarki aby znaleść połączenie PKP/PKS
Rozkład jazdy MZK; przystanek:3 Maja - Kopernika 1

Tablica informacyjna

Kliknij aby zobaczyć tablicę na całej stronie

Prokuratura Okręgowa i Rejonowa

Prokuratura Okręgowa i Rejonowa w Piotrkowie Trybunalskim - tablica informacyjnaaaa
PROKURATURA OKRĘGOWA
PARTER
Dział Administracyjno – Gospodarczy
Kierownik Działu Administracyjno – Gospodarczego pokój 19
PIĘTRO 1
Samodzielny Dział ds. Informatyzacji i Analiz
Kierownik Działu ds. Informatyzacji i Analiz pokój 128
PIĘTRO 2
Prokurator Okręgowy pokój 220
Sekretariat Prokuratora Okręgowego pokój 218
Kadry pokój 216
Wydział IV Organizacyjno - Sądowy
Naczelnik Wydziału IV Organizacyjno - Sądowego pokój 228
Rzecznik Prasowy pokój 228
Kierownik Sekretariatu Prokuratury Okręgowej pokój 239
Sekretariat Prokuratury Okręgowej pokój 223, 324, 325
Wydział VII Budżetowo – Administracyjny
Dyrektor Finansowo – Administracyjny pokój 213
Główny Księgowy pokój 211
Kasa pokój 208
Prokuratura Okręgowa i Rejonowa w Piotrkowie Trybunalskim - tablica informacyjna
PIĘTRO 3
Wydział I Śledczy
Naczelnik Wydziału I Śledczego pokój 323
Kierownik Działu ds. Przestępczości Gospodarczej pokój 322
PIĘTRO 4
Dział Sądowy
Kierownik Działu Sądowego pokój 418
PROKURATURA REJONOWA
PIĘTRO 1
Prokurator Rejonowy pokój 120
Zastępca Prokuratora Rejonowego pokój 119
Kierownik Sekretariatu Prokuratury Rejonowej pokój 118
Sekretariat Prokuratury Rejonowej pokój 118, 123, 138
GODZINY PRZYJĘĆ INTERESANTÓW P.O.
Poniedziałek 12:00 – 17:00
Wtorek, Środa, Czwartek, Piątek 9.00 - 13.00