Znajdujesz się na archiwalnej wersji strony WWW Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim. Aby przejść na nową wersję strony KLIKNIJ TUTAJ.

Menu strony (ukryte):

PROKURATURA OKRĘGOWA
W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

Wyszukiwarka
Jesteś tutaj:

OGŁOSZENIA

Ulotka Ministerstwa Sprawiedliwości w języku ukraińskim o pomocy dla uchodźców

Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało ulotkę w języku ukraińskim o wsparciu, z którego mogą skorzystać ofiary rosyjskiej agresji na Ukrainę. Od pierwszego dnia zbrojnej napaści na Ukrainę resort niesie pomoc potrzebującym.

Pomoc jest udzielana ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Rodzaj udzielanej pomocy zależy od indywidualnej sytuacji potrzebujących.

Uchodźcy wojenni z Ukrainy mogą liczyć na doraźne i bezpłatne wsparcie ze środków Funduszu Sprawiedliwości. Przede wszystkim jest to pomoc prawna, psychologiczna i materialna, w tym bony żywnościowe, obuwie, ubrania. Fundusz zapewnia również pomoc tłumaczy.

Informacje w języku ukraińskim

Strona Funduszu Sprawiedliwości działa już w języku ukraińskim - www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl/ua/. Dzięki temu można szybciej i skuteczniej pomagać ofiarom rosyjskiej napaści na Ukrainę.

Zachęcamy też wszystkich potrzebujących do korzystania z całodobowej Linii Pomocy Pokrzywdzonym pod numerem telefonu: +48 222 309 900. Infolinia jest dostępna w języku ukraińskim przez całą dobę, a także w rosyjskim i angielskim. Infolinia powstała dzięki Funduszowi Sprawiedliwości.

1900 miejsc pobytu dla uchodźców

Ministerstwo Sprawiedliwości przekazało na rzecz uchodźców z Ukrainy 1900 miejsc pobytu w podległych resortowi ośrodkach. Uchodźcy mogą skorzystać z nich bezpłatnie.

Sieć punktów pomocy

Uchodźcy mogą skorzystać z pomocy udzielanej przez Sieć Ośrodków Pomocy Pokrzywdzonym. Działa już ponad 300 takich punktów, są prawie w każdym powiecie. Zapewniają ofiarom i świadkom przestępstw doraźną, szybką, nieodpłatną, kompleksową i profesjonalną pomoc – prawną, psychologiczną, medyczną i rehabilitacyjną. To również wsparcie materialne dostosowane do konkretnych potrzeb. Wykaz placówek, gdzie uchodźcy mogą otrzymać wsparcie znajduje się na stronie: https://www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl/pl/znajdz-osrodek-pomocy/.

Aby jak najszybciej reagować, stowarzyszenia i fundacje, które prowadzą ośrodki pomocy, są w stałym kontakcie z Ministerstwem Sprawiedliwości i lokalnymi władzami samorządowymi.

Bezpłatna pomoc prawna

Ministerstwo Sprawiedliwości umożliwia cudzoziemcom, w tym uchodźcom wojennym z Ukrainy możliwość skorzystania z systemu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnej pomocy w sprawach urzędowych. Nie jest konieczne uprzednie złożenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej. Informacje o tym wojewodowie otrzymali już pierwszego dnia agresji Rosji na Ukrainę.

Z darmowej pomocy można skorzystać osobiście - jest ponad 1500 punktów nieodpłatnej pomocy w całej Polsce. Jeśli cudzoziemiec nie zna języka polskiego, może przyjść do punktu z tłumaczem albo wybrać punkt specjalistyczny, w którym pomoc udzielana jest po ukraińsku, rosyjsku lub angielsku.

Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało również informator o systemie nieodpłatnej pomocy w dwóch wersjach językowych – polskiej i ukraińskiej. Obecnie organizujemy szkolenie specjalistyczne z pomocy prawnej dla cudzoziemców, w tym dla uchodźców wojennych. Informacje o działaniach Ministerstwa przekazywane są na bieżąco na stronie np.ms.gov.pl.

Wsparcie dla samorządów

Ministerstwo Sprawiedliwości podjęło współpracę z jednostkami samorządu terytorialnego, na terenach przygranicznych, gdzie jest udzielana pomoc uchodźcom z Ukrainy. Pomoc ta obejmuje swoim zakresem zakup artykułów spożywczych, odzieży, środków higienicznych oraz innych niezbędnych artykułów potrzebnych do udzielenia schronienia.

Pomoc Służby Więziennej

Funkcjonariusze Służby Więziennej w całym kraju włączyli się w pomoc humanitarną Ukraińcom uciekającym przed wojną. Organizują zbiórki rzeczowe i pieniężne, oddają krew, oferują transport, dach nad głową, współpracują z urzędami wojewódzkimi i lokalnymi ośrodkami pomocowymi.

Organizowana jest również zbiórka sprzętu dla żołnierzy ukraińskich, np. latarek powerbanków i środków medycznych pierwszej pomocy: opatrunków, gazy, opasek uciskowych, plastrów, preparatów odkażających, bandaży, podstawowych leków.

Funkcjonariusze pomagają przy organizacji transportu uchodźców wojennych z Ukrainy i organizowaniu dla nich miejsc noclegowych. Wspólnie z wybranymi osadzonymi są kierowani do pomagania w sortowaniu zebranych artykułów, które są dostarczane do punktów zbiorczych i na granicę.

Wkład Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości

Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości jako jedna z pierwszych instytucji z głębi Polski przyjęła uchodźców, 110 osób zostało przewiezionych z przejścia granicznego w Zosinie. Wszystkim zapewniono nocleg, wyżywienie i pełna opiekę. Szkoła koordynuje w Kaliszu i okolicach zbiórkę i przewóz darów do powiatów wschodniej Lubelszczyzny, kierowanych także na Ukrainę.

W załączeniu zamieszczamy ulotkę. Pobierz ulotkę (pdf) (2430 kb)

Листівка Міністерства юстиції українською мовою про допомогу біженцям

Міністерство юстиції підготувало листівку українською мовою про підтримку, яку можуть отримати жертви російської агресії в Україні. З першого дня збройного нападу на Україну міністерство надає допомогу потребуючим.

Допомога надається з коштів Фонду справедливості, яким керує міністр юстиції Збігнєв Зіобро. Вид допомоги залежить від індивідуальної ситуації потребуючих.

Військові біженці з України можуть розраховувати на тимчасову та безкоштовну підтримку з Фонду справедливості. Перш за все, це правова, психологічна та матеріальна допомога, зокрема талони на харчування, взуття, одяг. Фонд забезпечує також допомогу перекладачів.

Інформація українською мовою

Сайт Фонду справедливості вже працює українською мовою - www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl/ua/. Завдяки цьому можна швидше та ефективніше допомагати жертвам російської агресії проти України.

Закликаємо також всіх, хто має таку необхідність, скористатися цілодобовою Лінією допомоги потерпілим за номером телефону: +48 222 309 900. Гаряча лінія працює українською мовою цілодобово, а також російською та англійською мовами. Інфолінію створено завдяки Фонду справедливості.

1900 місць перебування біженців

Міністерство юстиції передало біженцям з України 1900 місць перебування в центрах, підпорядкованих міністерству. Біженці можуть користуватися ними безкоштовно.

Мережа пунктів допомоги

Біженці можуть скористатися допомогою, яку надає мережа Центрів підтримки потерпілим. Таких пунктів уже понад 300, вони є майже в кожному повіті. Вони надають потерпілим та свідкам злочинів невідкладну, швидку, безкоштовну, всебічну та професійну допомогу – правову, психологічну, медичну та реабілітаційну. Це також матеріальна підтримка з урахуванням конкретних потреб. Перелік закладів, де біженці можуть отримати підтримку, знаходиться на сайті: https://www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl/pl/znajdz-osrodek-pomocy/.

Щоб якнайшвидше реагувати асоціації та фонди, які керують центрами допомоги, підтримують постійні контакти з Міністерством юстиції та органами місцевого самоврядування.

Безкоштовна правова допомога

Міністерство юстиції дає можливість іноземцям, у тому числі військовим біженцям з України, скористатися системою безоплатної правової допомоги та безкоштовної допомоги в адміністративних справах. Немає необхідності заздалегідь подавати заявку про міжнародний захист. Інформацію про це воєводи отримали в перший день агресії Росії проти України.

Ви можете скористатися безкоштовною допомогою особисто – по всій Польщі існує понад 1500 пунктів безкоштовної допомоги. Якщо іноземець не знає польської мови, він може приїхати в пункт з перекладачем або вибрати спеціалізований пункт, де надають допомогу українською, російською чи англійською мовами.

Також Міністерство юстиції підготувало посібник про систему безкоштовної допомоги у двох мовних версіях – польській та українській. Зараз ми організовуємо спеціалізоване навчання з правової допомоги іноземцям, у тому числі військовим біженцям. Інформація про діяльність Міністерства надається постійно на інтернет сторінці, наприклад ms.gov.pl.

Підтримка органів місцевого самоврядування

Міністерство юстиції розпочало співпрацю з органами місцевого самоврядування в прикордонних районах, де надається допомога біженцям з України. Ця допомога охоплює придбання продуктів харчування, одягу, засобів гігієни та інших речей, необхідних для забезпечення притулку.

Допомога тюремної служби

Співробітники тюремної служби по всій країні долучилися до гуманітарної допомоги українцям, які втікають від війни. Вони організовують збірки речей та грошей, здають кров, пропонують транспорт, житло, співпрацюють з воєводськими управліннями та місцевими центрами допомоги.

Організовується також збір техніки для українських військових, напр. ліхтарів, павербанків та засобів першої допомоги: бинтів, марлі, джгутів, пластирів, дезінфікуючих засобів, бандажів, базових ліків.

Співробітники допомагають в організації перевезення військових біженців з України та розміщенні їх на ночівлю. Разом з вибраними ув’язненими допомагають у сортуванні зібраних речей, які доставляються в пункти збору та на кордон.

Внесок Університету юстиції

Університет юстиції був одним з перших закладів в середині Польщі, які прийняли біженців, - 110 осіб перевезено з пункту пропуску в Зосині. Усім було забезпечено проживання, харчування та повну опіку. Школа координує у Каліші та околицях збір і транспортування дарів у повіти східної люблінщини та в Україну.

В додатку розміщуємо листівку.

Бюро комунікації і промоції. Міністерство юстиції Pobierz (pdf) (2430 kb)

| Udostępniający informację: Rzecznik Prasowy | Data zamieszczenia: 2022-03-11 |

448

KOMUNIKAT PRASOWY z dnia 21 lutego 2022 roku

Uprzejmie informuję, iż Prokuratura Okręgowa w Piotrkowie Trybunalskim oraz podległe jej Prokuratury Rejonowe w Piotrkowie Trybunalskim, w Radomsku, w Tomaszowie Mazowieckim, w Bełchatowie i w Opocznie w ramach organizowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości RP „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” – w dniach 21-25 lutego 2022 roku w godz. 8:00 – 15:00 będą przyjmować osoby pokrzywdzone przestępstwem w celu udzielenia właściwej porady prawnej bądź informacji.

Porady takie będą udzielane w wydzielonych pomieszczeniach z zachowaniem wszelkich możliwych wymogów sanitarnych.

Zaznaczam jednakże, iż z uwagi na występujący obecnie stan zagrożenia epidemicznego – preferowana formą kontaktu będzie kontakt telefoniczny i e-mailowy.

| Udostępniający informację: brak danych | Data zamieszczenia: 2022-02-21 |

447

Komunikat z dnia 1 lutego 2022 roku

Informuję, że w związku z poleceniem Prokuratora Krajowego z dnia 27 stycznia 2022 roku - z dniem 28 stycznia 2022 roku wprowadzono w Prokuraturze Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim i podległych prokuraturach rejonowych okręgu piotrkowskiego - do odwołania - system pracy dwuzmianowej - w celu ograniczenia zagrożenia zakażeniem wirusem SARS-CoV-2.

Wobec konieczności podjęcia szczególnych środków ostrożności zmierzających do zwiększenia bezpieczeństwa zdrowotnego prokuratorów i pracowników prokuratur:

  • bezpośredni kontakt z interesantami zostaje ograniczony, prawo wstępu do budynku Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim i budynków podległych prokuratur rejonowych okręgu piotrkowskiego, poza pracownikami tych jednostek organizacyjnych, przysługuje tylko funkcjonariuszom Policji i innych służb wykonujących zlecone czynności w prowadzonych w Prokuraturze Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim i podległych prokuraturach rejonowych okręgu piotrkowskiego, uczestnikom takich postępowań – uprzednio wezwanym lub zawiadomionym o możliwości brania udziału w czynnościach procesowych oraz innym osobom posiadającym indywidualną zgodę kierownika jednostki na wstęp do budynku,
  • wprowadza się pomiary temperatury ciała interesantów przy wejściu do budynku prokuratury w celu uniemożliwienia wstępu osobom, co do których istnieje podejrzenie zarażenia chorobą zakaźną,
  • po wejściu do budynku należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa: posiadać maseczkę zakrywającą usta i nos, skorzystać z płynu do dezynfekcji rąk znajdującego się przy wejściu, zachować bezpieczny dystans,
  • kwestie informacyjne załatwiane będą wyłącznie telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej, poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą e-PUAP Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim lub za pośrednictwem operatorów pocztowych.

| Udostępniający informację: Rzecznik Prasowy | Data zamieszczenia: 2022-02-01 |

445

Informacja o dniu wolnym od pracy w zamian za święto przypadające w sobotę

Zgodnie z Zarządzeniem Prokuratora Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim nr 20/2021 z dnia 15 kwietnia 2021 roku dzień 24 grudnia 2021 roku (piątek) jest w jednostkach prokuratur okręgu piotrkowskiego dniem wolnym od pracy w zamian za święto przypadające w sobotę 25 grudnia 2021 roku.

Zgodnie z Zarządzeniem Prokuratora Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim nr 57/2021 z dnia 9 listopada 2021 roku dzień 7 stycznia 2022 roku (piątek) jest w jednostkach prokuratur okręgu piotrkowskiego dniem wolnym od pracy w zamian za święto przypadające w sobotę 1 stycznia 2022 roku.

| Udostępniający informację: Prokurator Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim | Data zamieszczenia: 2021-11-15 |

438

Ogłoszenie

Prokuratura Okręgowa w Piotrkowie Tryb. zawiadamia wszystkich pokrzywdzonych występujących w sprawie sygn. 3028-1. Ds. 3.2021 prowadzonej z zawiadomienia Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi o czyn z art. 165 § 1 pkt 2 kk (uprzednio prowadzonej za sygn. PO I Ds. 55.2020) o wydanym w dniu 22 października 2021 r. postanowieniu o zasięgnięciu pisemnej opinii uzupełniającej Instytutu Medycyny Pracy im. J. Nofera w Łodzi. Zgodnie z treścią art. 131 § 3 kpk pokrzywdzonemu przysługuje prawo do otrzymania postanowienia, jeżeli zwróci się o jego doręczenie w zawitym terminie 7 dni od dnia ogłoszenia. Wnioski w tym przedmiocie należy kierować na adres Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Tryb. z powołaniem się na sygn. 3028-1. Ds. 3.2021

| Udostępniający informację: Prokurator Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim | Data zamieszczenia: 2021-11-02 |

436

Strona 1 z 71 | 2 | 3 | 4 | 5 | Następna | Ostatnia

Linki

Prokuratura Krajowa BIP Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim EPUAP Fundacja Prokuratorów i Pracowników Prokuratury im. Ireny Babińskiej Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP

Więcej

Jak do nas trafić?

Wyznacz trasę do Prokuratury Okręgowej samochodem:

Skorzystaj z wyszukiwarki aby znaleść połączenie PKP/PKS
Rozkład jazdy MZK; przystanek:3 Maja - Kopernika 1

Tablica informacyjna

Kliknij aby zobaczyć tablicę na całej stronie

Prokuratura Okręgowa i Rejonowa

Prokuratura Okręgowa i Rejonowa w Piotrkowie Trybunalskim - tablica informacyjnaaaa
PROKURATURA OKRĘGOWA
PARTER
Dział Administracyjno – Gospodarczy
Kierownik Działu Administracyjno – Gospodarczego pokój 19
PIĘTRO 1
Samodzielny Dział ds. Informatyzacji i Analiz
Kierownik Działu ds. Informatyzacji i Analiz pokój 128
PIĘTRO 2
Prokurator Okręgowy pokój 220
Sekretariat Prokuratora Okręgowego pokój 218
Kadry pokój 216
Wydział IV Organizacyjno - Sądowy
Naczelnik Wydziału IV Organizacyjno - Sądowego pokój 228
Rzecznik Prasowy pokój 228
Kierownik Sekretariatu Prokuratury Okręgowej pokój 239
Sekretariat Prokuratury Okręgowej pokój 223, 324, 325
Wydział VII Budżetowo – Administracyjny
Dyrektor Finansowo – Administracyjny pokój 213
Główny Księgowy pokój 211
Kasa pokój 208
Prokuratura Okręgowa i Rejonowa w Piotrkowie Trybunalskim - tablica informacyjna
PIĘTRO 3
Wydział I Śledczy
Naczelnik Wydziału I Śledczego pokój 323
Kierownik Działu ds. Przestępczości Gospodarczej pokój 322
PIĘTRO 4
Dział Sądowy
Kierownik Działu Sądowego pokój 418
PROKURATURA REJONOWA
PIĘTRO 1
Prokurator Rejonowy pokój 120
Zastępca Prokuratora Rejonowego pokój 119
Kierownik Sekretariatu Prokuratury Rejonowej pokój 118
Sekretariat Prokuratury Rejonowej pokój 118, 123, 138
GODZINY PRZYJĘĆ INTERESANTÓW P.O.
Poniedziałek 12:00 – 17:00
Wtorek, Środa, Czwartek, Piątek 9.00 - 13.00