Znajdujesz się na archiwalnej wersji strony WWW Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim. Aby przejść na nową wersję strony KLIKNIJ TUTAJ.

Menu strony (ukryte):

PROKURATURA OKRĘGOWA
W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

Wyszukiwarka
Jesteś tutaj:

SERWIS PRASOWY - SPRAWY PROWADZONE

Komunikat prasowy

Prokuratura Rejonowa w Tomaszowie Mazowieckim prowadzi postępowaniu o sygnaturze PR 2 Ds. 276.2020 przeciwko Michałowi W. podejrzanemu o to, że:

I. W dniu 20 kwietnia 2020 roku w Tomaszowie Mazowieckim, woj. łódzkie, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził N. B. do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem w kwocie 134 zł, za pomocą wprowadzenia w/w w błąd co do zamiaru i możliwości wywiązania się z warunków umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem internetowego sklepu tiendacomp.pl, w ten sposób, że oferował na sprzedaż na przedmiotowym portalu słuchawki za kwotę 134 zł i pomimo otrzymania od pokrzywdzonej wpłaty w żądanej wysokości na rachunek bankowy nr 13 1050 1924 1000 0097 2854 3985 założony na dane innej osoby, wskazany na stronie sklepu, nie wywiązał się z umowy, czym spowodował stratę w wysokości 134 zł działając na szkodę N. B.,

tj. o czyn z art. 286 § 1 kk.

II. w dniu 21 kwietnia 2020 roku w Tomaszowie Mazowieckim, woj. łódzkie, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził M. S. do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem w kwocie 690 zł, za pomocą wprowadzenia w/w w błąd co do zamiaru i możliwości wywiązania się z warunków umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem internetowego sklepu tiendacomp.pl, w ten sposób, że oferował na sprzedaż na przedmiotowym portalu sprzęt elektroniczny za kwotę 690 zł i pomimo otrzymania od pokrzywdzonej wpłaty w żądanej wysokości na rachunek bankowy nr 53 1140 2004 0000 3402 7850 3188 założony na dane innej osoby, wskazany na stronie sklepu, nie wywiązał się z umowy, czym spowodował stratę w wysokości 690 zł działając na szkodę M. S.,

tj. o czyn z art. 286 §1 kk.

III. w dniu 22 kwietnia 2020 roku w Tomaszowie Mazowieckim, woj. łódzkie, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził K. K. do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem w kwocie 3 155 zł, za pomocą wprowadzenia w/w w błąd co do zamiaru i możliwości wywiązania się z warunków umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem internetowego sklepu tiendacomp.pl w ten sposób że oferował na sprzedaż na przedmiotowym portalu laptop MacBook AIR za kwotę 3 155 zł i pomimo otrzymania od pokrzywdzonej wpłaty w żądanej wysokości na rachunek bankowy nr 93 1160 2202 0000 0004 6298 7696 założony na dane innej osoby, wskazany na stronie sklepu, nic wywiązał się z umowy czym spowodował stratę w wysokości 3 155 zł działając na szkodę K.K.,

tj. o czyn z art. 286 § 1 kk.

IV. W dniu 21 kwietnia 2020 roku w Tomaszowie Mazowieckim, woj. łódzkie, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem M. K. w kwocie 343 zł, za pomocą wprowadzenia w/w w błąd co do zamiaru i możliwości wywiązania się z warunków umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem internetowego sklepu tiendacomp.pl w ten sposób, że oferował na sprzedaż na przedmiotowym portalu drukarkę laserową Brother HL-L2352DW za kwotę 343 zł i pomimo otrzymania od pokrzywdzonej wpłaty w żądanej wysokości na rachunek bankowy nr 53 1140 2004 0000 3402 7850 3188 założony na dane innej osoby, wskazany na stronie sklepu, nie wywiązał się z umowy, czym spowodował stratę w wysokości 690 zł działając na szkodę M.K.,

tj. o czyn z art. 286 § 1 kk.

V. W okresie od 9 grudnia 2019 roku do 30 stycznia 2020 roku w Tomaszowie Mazowieckim, woj. łódzkie działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej usiłował doprowadzić Elavon Financial Services Designated Acitivity Company Spółkę z Ograniczoną Odpowiedzialnością o Wyznaczonym Przedmiocie Działalności Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem w kwocie 181.269,41 złotych w ten sposób, że posługując się danymi podmiotu gospodarczego BETICAR z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim przy ulicy Zgorzelickiej 14/18 lokal 3, nr NIP 7732407555, którego przedmiotem działalności miał być krótkoterminowy wynajem samochodów, o założenie której to firmy namówił B. S., zawarł w dniu 9 grudnia 2019 roku umowę o numerze 2101600902 o akceptację kart płatniczych z firmą Elavon Financial Services Designated Acitivity Company Spółkę z Ograniczoną Odpowiedzialnością o Wyznaczonym Przedmiocie Działalności Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie, konsekwencją czego było wydzierżawienie terminala płatniczego o numerze 392253826 z firmy Lantec Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym służącego do realizacji bezgotówkowych transakcji płatniczych, a następnie w okresie od 23 stycznia do 25 stycznia 2020 roku nie dysponując jakimkolwiek taborem transportowym przy wżyciu wskazanego terminalu umiłował rozliczyć fikcyjne transakcje najmu samochodów dokonane bez obecności kart, płatniczych, jednakże zamierzonego czynu nie osiągnął z uwagi na odmowę wypłaty z dnia 30 stycznia 2020 roku, czym działał na szkodę Elavon Financial Services Designated Acitivity Company Spółkę z Ograniczoną Odpowiedzialnością o Wyznaczonym Przedmiocie Działalności Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie,

tj. o czyn z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k.

Uwzględniając wniosek Prokuratury i podzielając przedstawioną w nim argumentację, Sąd Rejonowy w Tomaszowie Mazowieckim, postanowieniem z dnia 18 listopada 2020 r. zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

Postępowanie ma charakter rozwojowy, realizowane są czynności mające między innymi na celu ustalenie ewentualnych innych osób pokrzywdzonych.

| Udostępniający informację: Rzecznik Prasowy | Data zamieszczenia: 2020-12-14 |

395

Komunikat prasowy

Prokuratura Rejonowa w Piotrkowie Trybunalskim w dniu 30 listopada 2020 roku wszczęła śledztwo w sprawie sprowadzenia zaistniałego w dniu 29 listopada 2020 roku w Sulejowie zdarzenia zagrażającego życiu i zdrowiu wielu osób lub mieniu w wielkich rozmiarach, mającego postać pożaru, w wyniku którego śmierć poniósł najprawdopodobniej bezdomny mężczyzna, którego wstępnie ustalone dane osobowe, są obecnie weryfikowane.

Zdarzenie to zostało zakwalifikowane z art. 163§1 pkt 1 i §3 kodeksu karnego, który to czyn zagrożony jest karą pozbawienia wolności od lat 2 do 12.

Jak wynika z dotychczas zgromadzonego materiału dowodowego, w niedzielę dniu 29 listopada 2020 roku, na posesji położonej na rogu ul. Nadpilicznej i Wodnej w Sulejowie doszło do pożaru altany ogrodowej, po ugaszeniu którego strażacy z OSP w Sulejowie oraz PSP w Piotrkowie Trybunalskim dokonali sprawdzenia pogorzeliska z wynikiem negatywnym, nie ujawniając osób pokrzywdzonych.

Następnego dnia dowódca sekcji Straży Pożarnej realizującej działania gaśnicze w tym miejscu, przebywając prywatnie w Sulejowie w pobliżu miejsca pożaru, zauważył niewielki dym wydobywający się z altany, w związku z czym wszedł do wewnątrz i rozkopując tlące elementy ugasił je. Wychodząc z altany zauważył wystające z nadpalonych elementów wewnątrz altany szczątki ludzkie, o czym niezwłocznie powiadomił swoich przełożonych.

Na miejsce udali się funkcjonariusze Komisariatu Policji w Sulejowie, którzy zabezpieczyli miejsce zdarzenia. Dotychczas zrealizowano czynności procesowe w postaci oględzin miejsca zdarzenia i ujawnienia zwłok, przesłuchano również ujawnionych świadków, na podstawie zeznań których wytypowano dane osobowe ofiary.

Realizowane są czynności procesowe pozwalające na ustalenie przyczyn i przebiegu zdarzenia oraz potwierdzenia tożsamości pokrzywdzonego i ustalenia przyczyny jego śmierci.

| Udostępniający informację: Rzecznik Prasowy | Data zamieszczenia: 2020-12-03 |

393

Komunikat prasowy

Informuję, iż od dnia 1 grudnia 2020r. Rzecznikiem Prasowym Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim została Pani Prokurator Magdalena Czołnowska–Musioł – nr telefonu 697-840-004.

Osobą zastępującą Rzecznika Prasowego pozostaje Pan Prokurator Piotr Cegiełka.

Dziękuję za współpracę.

Rzecznik Prasowy Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim

Witold Błaszczyk

| Udostępniający informację: Rzecznik Prasowy | Data zamieszczenia: 2020-11-30 |

390

Komunikat prasowy

Prokuratura Okręgowa w Piotrkowie Trybunalskim za nr PO I Ds 105.2020 prowadzi śledztwo:

I. przeciwko Barbarze P.- W. podejrzanej o szereg czynów (87 zarzutów) z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. oraz z art. 13 § 1 kk w zw. art. 286 § 1 kk w zb. z art. 270 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk. w zw. z art. 65 § 1 k.k. oraz Karolinie P. podejrzanej o czyn z art. 291 § 1 k.k. w zw. z art. 12 § 1 k.k.. Markowi W. podejrzanemu o czyn z art. 291 § 1 k.k. oraz Łukaszowi P. podejrzanemu o czyn z art. 291 § 1 k.k. w zw. z art. 12 § 1 k.k.

II. w sprawie niedopełnienia obowiązków w okresie od 2012 roku do 19 października 2020 roku w Tomaszowie Mazowieckim przez osoby zajmujące kierownicze stanowiska w Sądzie Rejonowym w Tomaszowie Mazowieckim odpowiedzialne za kontrolę dokumentów finansowo-księgowych upoważniających do dokonywania wypłat za pośrednictwem rachunku bankowego ww. sądu. czym miały działać na szkodę interesu publicznego, tj. o czyn z art. 231 § 1 k.k.

Postępowanie to zostało zapoczątkowane pismem Generalnego Inspektora Informacji Finansowej skierowanym do Komendanta Głównego Policji celem podjęcia czynności wynikających z ustawowych zadań policji. MBank SA poinformował bowiem ww. instytucję, że jeden z klientów banku - Barbara P.–W. - kierownik sekretariatu Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego w Tomaszowie Maz. posiada w nim liczne rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe. Podobnie wiele takich rachunków otwartych zostało na dane osób najbliższych Barbary P.-W.

Analiza transakcji zrealizowanych na rachunkach prowadzonych dla ww. osób wykazała, iż dokonywano na nich wiele przelewów z rachunku bankowego należącego do Sądu Rejonowego w Tomaszowie Mazowieckim. Jako beneficjenci przelewów wskazywane były głównie kancelarie radców prawnych. Środki z rachunków, po przelaniu na konta w ciągu kilku minut były przekazywane na kolejne rachunki prowadzone dla Barbary P.-W. lub jej bliskich. Ostatecznie zaś większość środków przeznaczana była na spłaty kredytów zaciąganych w instytucjach pożyczkowych, bieżące wydatki i wypłaty w bankomatach. Nie odnotowano jednocześnie, aby wpłaty trafiały ostatecznie na rachunki osób, których dane widnieją w tytułach przelewów z rachunku Sądu Rejonowego w Tomaszowie Maz. Łącznie na ww. osoby założonych zostało co najmniej 81 rachunków bankowych, głównie w mBank S.A. Dotychczas ustalono, że tylko na rachunkach założonych przez Barbarę P.-W., a zamkniętych jeszcze w 2019 r. dokonano 369 przelewów z Sądu Rejonowego w Tomaszowie Mazowieckim na łączną kwotę 511.507,78 złotych.

W stosunku do Barbary P.- W. prokurator wystąpił z wnioskiem o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Postanowieniem z dnia 29 października 2020 roku sygn. II Kp 472/20 Sąd Rejonowy w Tomaszowie Maz. nie uwzględnił tego wniosku i zastosował wobec podejrzanej dozór policji zobowiązując jednocześnie Barbarę P. – W. do stawiennictwa we właściwej miejscowo jednostce policji dwa razy w tygodniu, a także poręczenie majątkowe w kwocie 50 000 złotych.

Prokuratura złożyła zażalenie na ww. postanowienie. Postanowieniem sygn. IV Kz 495/20 z dnia 18 listopada 2020 roku Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim IV Wydział Karny Odwoławczy uwzględnił zażalenie prokuratora na ww. postanowienie Sądu Rejonowego w Tomaszowie Mazowieckim i zastosował wobec podejrzanej Barbary P.- W. tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy od dnia zatrzymania.

Wobec pozostałych podejrzanych w dniu 28 października 2020 roku zastosowano środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym. W stosunku do Karoliny P. i Łukasza P. zastosowano dozór policji, poręczenie majątkowe w kwocie 5 000 złotych oraz zakaz opuszczania kraju z jednoczesnym zakazem wydania dokumentu uprawniającego do przekroczenia granicy. Wobec podejrzanego Marka W. zastosowano dozór policji, poręczenie majątkowe w kwocie 2000 złotych oraz zakaz opuszczania kraju z jednoczesnym zakazem wydania dokumentu uprawniającego do przekroczenia granicy.

| Udostępniający informację: Rzecznik Prasowy | Data zamieszczenia: 2020-11-23 |

389

Komunikat prasowy

Prokuratura Rejonowa w Tomaszowie Maz. za numer PR 1 Ds. 678.2020 prowadzi śledztwo przeciwko Krystianowi M. podejrzanemu o to, że: w nocy z 18 na 19 lipca 2020r. w Tomaszowie Mazowieckim, woj. łódzkie, działając z zamiarem ewentualnym, zadał cios nożem w plecy pod prawą łopatkę Izabeli W., czym usiłował pozbawić pokrzywdzoną życia, lecz zamierzonego skutku nie osiągnął z uwagi na udzieloną pokrzywdzonej pomoc medyczną, czym jednocześnie spowodował u niej ciężki uszczerbek na zdrowiu w postaci choroby realnie zagrażającej życiu, w postaci rany kłutej pleców na wysokości klatki piersiowej po stronie prawej pomiędzy IX a X żebrem, którą to ranę opatrzono chirurgicznie poprzez rewizję klatki piersiowej z usunięciem ciała obcego, drenażem i szyciem chirurgicznym rany, tj. o czyn z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 148 § 1 kk w zb. z art. 156 § 1 pkt 2 kk w zw. z art. 11 § 2 kk.

Krystian M. przesłuchany w charakterze podejrzanego przyznał się do popełnienia postawionego mu zarzutu, jednakże wyjaśnił, że nie miał zamiaru dokonania zabójstwa swojej matki.

Postanowieniem z dnia 20 lipca 2020 roku Sąd Rejonowy w Tomaszowie Maz. II Wydział Karny na wniosek Prokuratury Rejonowej w Tomaszowie Mazowieckim zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

| Udostępniający informację: Rzecznik Prasowy | Data zamieszczenia: 2020-07-24 |

387

Strona 5 z 28Pierwsza | Poprzednia | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Następna | Ostatnia

Linki

Prokuratura Krajowa BIP Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim EPUAP Fundacja Prokuratorów i Pracowników Prokuratury im. Ireny Babińskiej Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP

Więcej

Jak do nas trafić?

Wyznacz trasę do Prokuratury Okręgowej samochodem:

Skorzystaj z wyszukiwarki aby znaleść połączenie PKP/PKS
Rozkład jazdy MZK; przystanek:3 Maja - Kopernika 1

Tablica informacyjna

Kliknij aby zobaczyć tablicę na całej stronie

Prokuratura Okręgowa i Rejonowa

Prokuratura Okręgowa i Rejonowa w Piotrkowie Trybunalskim - tablica informacyjnaaaa
PROKURATURA OKRĘGOWA
PARTER
Dział Administracyjno – Gospodarczy
Kierownik Działu Administracyjno – Gospodarczego pokój 19
PIĘTRO 1
Samodzielny Dział ds. Informatyzacji i Analiz
Kierownik Działu ds. Informatyzacji i Analiz pokój 128
PIĘTRO 2
Prokurator Okręgowy pokój 220
Sekretariat Prokuratora Okręgowego pokój 218
Kadry pokój 216
Wydział IV Organizacyjno - Sądowy
Naczelnik Wydziału IV Organizacyjno - Sądowego pokój 228
Rzecznik Prasowy pokój 228
Kierownik Sekretariatu Prokuratury Okręgowej pokój 239
Sekretariat Prokuratury Okręgowej pokój 223, 324, 325
Wydział VII Budżetowo – Administracyjny
Dyrektor Finansowo – Administracyjny pokój 213
Główny Księgowy pokój 211
Kasa pokój 208
Prokuratura Okręgowa i Rejonowa w Piotrkowie Trybunalskim - tablica informacyjna
PIĘTRO 3
Wydział I Śledczy
Naczelnik Wydziału I Śledczego pokój 323
Kierownik Działu ds. Przestępczości Gospodarczej pokój 322
PIĘTRO 4
Dział Sądowy
Kierownik Działu Sądowego pokój 418
PROKURATURA REJONOWA
PIĘTRO 1
Prokurator Rejonowy pokój 120
Zastępca Prokuratora Rejonowego pokój 119
Kierownik Sekretariatu Prokuratury Rejonowej pokój 118
Sekretariat Prokuratury Rejonowej pokój 118, 123, 138
GODZINY PRZYJĘĆ INTERESANTÓW P.O.
Poniedziałek 12:00 – 17:00
Wtorek, Środa, Czwartek, Piątek 9.00 - 13.00